Denk jij na over een overstap van het basisonderwijs naar het vmbo? De overstap is makkelijker geworden door een kort scholingstraject.
Denk jij na over een overstap van het basisonderwijs naar het vmbo? De overstap is makkelijker geworden door een kort scholingstraject.

Beeld: Typetank

Juridische rubriek: Pabo-gediplomeerden aan de slag in vmbo

Met de pabo op zak overstappen naar het vmbo? Met een speciaal certificaat is die overstap makkelijker geworden. Voor de scholing is een subsidieregeling beschikbaar.

Pabo-gediplomeerden die het certificaat ‘groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis en -kader’ hebben behaald mogen voortaan bevoegd in de onderbouw van het vmbo-basis en -kader lesgeven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld. Minister Arie Slob heeft in februari een ontheffing gegeven voor de gecertificeerde pabo-gediplomeerden.

Scholingstraject

Om leraren met een pabo-getuigschrift goed voor te bereiden op de specifieke doelgroep van de onderbouw vmbo-basis en -kader, is een kortdurend scholingstraject ingericht door de hbo-lerarenopleidingen in samenwerking met de VO-raad en de onderwijsbonden. Acht hogescholen bieden het opschooltraject aan.

Certificaat

Ongeveer achthonderd pabo-gediplomeerden hebben het certificaat al behaald. Het scholingstraject richt zich op de specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw vmbo-basis en -kader. Wie nu met alleen een pabo-diploma lesgeeft in het vmbo kan door de Onderwijsinspectie aangespoord worden het certificaat te halen of de bevoegdheid via een lerarenopleiding te behalen.

Subsidie

Er bestaat een subsidieregeling voor korte scholingstrajecten in het voortgezet onderwijs. Daarmee kan 80 procent van de totale scholingskosten vergoed worden (tot een maximum van zesduizend euro). De subsidie moet binnen acht weken na de eerste cursusdag aangevraagd worden.

Ga voor meer informatie naar de website van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). 

Meer nieuws

Machtsmisbruik in een kleine wereld

Onacceptabel gedrag op de werkvloer? De normen veranderen, maar nog niet snel genoeg, vindt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Ze is voorzitter van de KNAW-commissie die gaat... LEES VERDER

Abuses of power in a small world

Unacceptable behaviour in the workplace? Norms are changing, but not yet quickly enough according to university professor Naomi Ellemers. She chairs the Royal Netherlands Academy... LEES VERDER

Pensioenpremie ABP stijgt in 2021

Het ABP, het pensioenfonds waar onderwijspersoneel bij aangesloten is, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. De premie stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Wie een ABP... LEES VERDER