De AOb stond conciërge Henk bij toen hij een formele berisping kreeg.
De AOb stond conciërge Henk bij toen hij een formele berisping kreeg.

Beeld: Pixabay

Juridische rubriek: Op de vingers getikt

Conciërge Henk wordt berispt omdat hij iets te recht door zee communiceert. De werkgever heeft een grote vrijheid om tot een formele berisping over te gaan, maar deze is niet onbegrensd.

Henk is conciërge op een middelbare school. Hij wordt gewaardeerd om zijn directe manier van aanpakken, maar dit is ook zijn valkuil. Door zijn wijze van communiceren komt hij geregeld in conflict met leerlingen en ouders. De werkgever biedt Henk daarom een cursus communicatie aan. Henk zet zijn beste beentje voor en probeert zijn verbeterpunten aan te pakken.

Bot

De conciërge is dan ook verbaasd als hij een brief van zijn leidinggevende op de deurmat vindt. Hierin schrijft de werkgever dat het eens afgelopen moet zijn met de Henks botte wijze van communiceren. Om zijn woorden kracht bij te zetten, krijgt Henk van zijn manager een berisping opgelegd. De conciërge vraagt zich af of het handelen van de werkgever ook juridisch door de beugel kan. Omdat hij lid is van de AOb pakt Henk de telefoon en belt met de juridisch dienst van de vakbond.

De conciërge vraagt zich af of het handelen van de werkgever juridisch door de beugel kan. Omdat hij AOb-lid is pakt Henk de telefoon en belt met de juridisch dienst van de vakbond

Verbetertraject

De vermoedens van Henk worden vervolgens bevestigd. Zijn manager heeft geen procedure van hoor en wederhoor toegepast, terwijl de cao dit wel vereist. De leidinggevende had in elk geval per aangetekende brief moeten laten weten dat hij van plan was om Henk te berispen. Vervolgens had Henk drie weken de tijd moeten krijgen voor het schrijven van een verweer. Ook is het de vraag of Henks manier van communiceren een disciplinaire maatregel rechtvaardigt. Dit is namelijk al aan de orde gekomen in het verbetertraject en de conciërge werkt hard aan zijn valkuilen.

In overleg met Henk neemt de jurist van de AOb contact op met de werkgever. In het gesprek legt de rechtshulpverlener uit waarom het besluit niet door de juridische beugel kan. De manager geeft aan dat hij wel degelijk hoor en wederhoor heeft toegepast door met Henk in gesprek te gaan. Toch is hiermee niet voldaan aan de eisen van de cao, zo merkt de jurist op. De werkgever had in elk geval per aangetekende brief het voornemen tot berisping moeten aankondigen. Omdat Henk werkzaam is in het bijzonder onderwijs, kan hij nu binnen zes weken in beroep bij de Commissie van Beroep. De conciërge ziet deze procedure met vertrouwen tegemoet.

Voortvarend

Maar de werkgever en de conciërge willen de onderlinge verhoudingen echter niet onnodig onder druk zetten. Henks manager geeft toe dat hij te voortvarend te werk is gegaan. Hij biedt aan om een nieuwe brief te schrijven, waarin staat dat de berisping ten onrechte is opgelegd en uit zijn dossier zal worden verwijderd. Henk is tevreden.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. AOb-leden kunnen vragen stellen aan onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC).

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER