Krijg je verlof als je met je kind naar het ziekenhuis moet? Onze medewerkers van het IAC weten het antwoord.
Krijg je verlof als je met je kind naar het ziekenhuis moet? Onze medewerkers van het IAC weten het antwoord.

Beeld: Typetank

Juridische rubriek: Kort buitengewoon verlof in het primair onderwijs

Mijn zoon van zes moet naar het ziekenhuis voor een korte ingreep. Moet ik mijn werkdag ruilen of krijg ik verlof?

Het ruilen van je werkdag is niet nodig, want je hebt recht op verlof. In artikel 8.7 lid 1 van de cao staat een opsomming van situaties waarbij buitengewoon verlof voor een dagdeel van je werkdag geldt. Dit verlof is imperatief, wat wil zeggen dat je werkgever het moet verlenen.

Bijzondere omstandigheden

Buiten deze opsomming wordt in lid 3 van dit artikel aangegeven dat er ook verlof geldt als er sprake is van ‘andere zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden die zich tijdens werktijd voordoen’. Een toelichting op deze omstandigheden is terug te vinden in de bijlagen van de cao.

Een werkgever moet op grond van goed werkgeverschap ook verlof verlenen als de werknemer verplichtingen heeft die alleen in werktijd kunnen worden vervuld. Het begeleiden van het ziek kind naar het ziekenhuis is daar een voorbeeld van. Is er meer verlof nodig dan een dagdeel, dan geldt artikel 8.8 van de cao-po, voor overig kort buitengewoon verlof.

Zorgverlof

Kort buitengewoon verlof is wat anders dan zorgverlof. Onder zorgverlof wordt de noodzakelijke verzorging van een gezinslid verstaan. Van noodzakelijke verzorging is in het voorbeeld van de ingreep van je zoon geen sprake; er wordt voor je zoon gezorgd in het ziekenhuis. Je kunt wel in aanmerking komen voor zorgverlof wanneer je zoon door de ingreep ziek wordt, waardoor hij moet thuisblijven, maar dat is een andere kwestie.

Ben je lid van de AOb? Onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum kunnen je dan altijd helpen met cao-vragen. Lees meer over het lidmaatschap. 

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER