Jouw werkgever moet zorgen voor een geschikte, af te sluiten ruimte waar je kunt voeden of kolven. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit.
Jouw werkgever moet zorgen voor een geschikte, af te sluiten ruimte waar je kunt voeden of kolven. Dit staat in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Beeld: Typetank

Juridische rubriek: Kolven onder werktijd

Mijn bevallingsverlof is bijna afgelopen en ik vraag me af hoe het zit met kolven. Mag dit onder werktijd, of moet dit in de pauzes? En moet mijn werkgever hier iets voor regelen?

Het recht op het voeden van een borstkind, dan wel het recht om te kolven, wordt geregeld in de Arbeidstijdenwet. Hierin is opgenomen dat je gedurende de eerste negen levensmaanden van jouw kind het recht hebt de arbeid te onderbreken voor borstvoeding of kolven.

Je mag jouw werk zo vaak en zo lang onderbreken als nodig is, maar in totaal mogen de onderbrekingen niet langer duren dan een vierde van de werkdag. Samen met jouw werkgever kun je afspraken maken over wanneer en hoe lang je het werk onderbreekt. De onderbrekingen worden doorbetaald.

Het recht op het voeden van een borstkind, dan wel het recht om te kolven, wordt geregeld in de Arbeidstijdenwet

Geschikte ruimte

Jouw werkgever moet in elk geval zorgen voor een geschikte, af te sluiten ruimte waar je kunt voeden of kolven, zoals opgenomen in het Arbeidsomstandighedenbesluit. De ruimte moet goed verwarmd en hygiënisch zijn en ook een comfortabele stoel of bank is een vereiste. Het is niet de bedoeling dat er tijdelijk een voorraadkast of toilet wordt aangeboden voor het voeden of kolven.

Niet verplicht, maar wel wenselijk is de voorziening van stromend water voor bijvoorbeeld het omspoelen van de kolfapparatuur. Daarnaast geniet het de voorkeur dat er een koelkast aanwezig is voor het bewaren van de moedermelk. Is die er niet in de kolfruimte, dan moet er elders een beschikbaar zijn.

Heb jij een vraag over de cao of een andere juridische kwestie? AOb-leden kunnen altijd bellen met vragen naar het Informatie en Advies Centrum van de AOb. Lees meer over het lidmaatschap van de AOb. 

Meer nieuws