Wiskundeleraar Niels kreeg een ordemaatregel aan zijn broek omdat hij gedachteloos wat naast de wiskunde-opgaven had gekrabbeld om te kijken waar zijn leerling de mist inging bij de opgave.
Wiskundeleraar Niels kreeg een ordemaatregel aan zijn broek omdat hij gedachteloos wat naast de wiskunde-opgaven had gekrabbeld om te kijken waar zijn leerling de mist inging bij de opgave.

Beeld: Typetank

Juridische rubriek: De schorsing

Wiskundeleraar Niels krabbelt wat in de marge van een examen-antwoordblad en krijgt een schorsing aan zijn broek.

Voor Niels was het vanzelfsprekend dat hij al zijn wiskundeleerlingen moeiteloos naar de eindstreep brengt. Maar dit jaar valt het tegen. Een van zijn leerlingen van wie hij toch hogere verwachtingen had, blijkt wel erg veel fouten gemaakt te hebben. Zonde, zo’n goede leerling.

Fraude

Gedachteloos krabbelt Niels wat naast de opgaven om na te gaan wat er is misgegaan. Dat is hij al lang vergeten als hij enkele weken later bij de rector wordt geroepen. Deze zegt hem dat hij vermoedelijk examenfraude heeft gepleegd. Bij het horen van de naam van zijn pupil schiet Niels weer te binnen wat er is gebeurd. Hij is beduusd. De krabbels zijn toch duidelijk zijn handschrift en hij heeft toch niets aangepast in het werk van de leerling? ‘Sorry Niels, dat moeten we uitzoeken’, is de reactie van zijn rector. ‘We willen niet dat je de komende vier weken op school verschijnt. Je krijgt er nog een brief over thuis.’

‘We willen niet dat je de komende vier weken op school verschijnt. Je krijgt er nog een brief over thuis.’

Die brief is er al de volgende dag. Er staat in dat hij en de rector de vorige dag met elkaar gesproken hebben over het vermoeden dat er cijfers in een eindexamen zijn aangepast en Niels’ reactie daarop. De brief baart Niels zorgen. Reden om contact met de juridische dienst van de AOb te zoeken.

Type schorsing

Schorsingen zijn er in twee vormen, één bij wijze van straf (disciplinaire maatregel) en de andere geldt als ordemaatregel. Die laatste wordt gebruikt als de school uit wil zoeken wat er is gebeurd en wil voorkomen dat er nog meer onrust ontstaat. Zo’n schorsing zegt helemaal niet dat je iets onoorbaars gedaan hebt.

Schorsingen zijn er in twee vormen, één bij wijze van straf (disciplinaire maatregel) en de andere geldt als ordemaatregel

Niels heeft zo’n ordemaatregel aan zijn broek gekregen. Een schorsing als ordemaatregel heeft geen invloed op je salaris, maar de meeste mensen hebben er geen goed gevoel bij. Daarom mag een ordeschorsing maar kort duren, maximaal vier weken. Als je het er niet mee eens bent, bijvoorbeeld omdat onderzoek volgens jou niet nodig is, kun je je wenden tot de commissie van beroep als je werkzaam bent in het bijzonder onderwijs, in het openbaar onderwijs kun je bezwaar aantekenen bij je werkgever. Maar vaak heeft dat geen nut, want voor een ordeschorsing geldt alleen dat die dringend noodzakelijk moet zijn. Dat hiervan sprake is, wordt echter vrij snel aangenomen.

Sisser

Voor Niels loopt de zaak met een sisser af omdat goed te zien is dat de reactie die hij aan zijn rector gaf overeenkomt met wat er op het examenwerk te zien is: gedachteloze bijschrijvingen in de marge die het examenwerk onberoerd hebben gelaten. Het nakijken heeft volledig correct plaatsgevonden.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. Als je lid bent van de AOb staan onze juristen je bij. Lees meer over het lidmaatschap via deze link. 

Meer nieuws