Beleidsmedewerker Anissa Khattabi geeft uitleg over de instanties waarmee je te maken krijgt als je werkloos wordt.
Beleidsmedewerker Anissa Khattabi geeft uitleg over de instanties waarmee je te maken krijgt als je werkloos wordt.

Beeld: Pixabay

Juridisch advies: Wie doet wat bij een ww-uitkering?

Werknemers die hun baan verliezen en een ww-uitkering aanvragen, krijgen met verschillende partijen te maken. Welke partijen zijn dat?

Anissa Khattabi werkt als beleidsadviseur sociale zekerheid bij de AOb. Ze legt uit met welke partijen je te maken krijgt.

1. Werkgever

Werkgevers in het onderwijs zijn eigenrisicodrager voor de werkloosheidsuitkering. Daardoor krijgt een leraar of onderwijsondersteuner die werkloos raakt in de eerste plaats met zijn ex-werkgever te maken. Anissa Khattabi: “Wie financiert is wettelijk verantwoordelijk voor de re-integratie op de arbeidsmarkt. Dit betekent dat je werkgever niet alleen moet controleren of je voldoende solliciteert, maar ook daadwerkelijk moet bevorderen dat je aan het werk komt, bijvoorbeeld door begeleiding, scholing en sollicitatietraining.”

2. UWV

Uitkeringsinstantie UWV kent de uitkering toe en betaalt die uit. “Op de achtergrond vindt een verrekening plaats met je werkgever.” Ook speelt UWV een rol bij ontheffingsverzoeken en sancties. “Voor een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht voor bijvoorbeeld een cursus dien je een verzoek in bij UWV, maar de werkgever brengt daarover bijna altijd advies uit aan UWV. En je werkgever kan een melding verwijtbaar gedrag doen bij UWV, waarna UWV beslist of de melding leidt tot een sanctie als korting op je uitkering.”

3. WW-plus en APG

Het onderwijs kent een bovenwettelijke ww-uitkering. “Voor het mbo en het primair en voortgezet onderwijs voert WW-plus die uit. APG doet dat in het hbo. Zij hebben geen re-integratietaak.”

4. Participatiefonds

Werkgevers in het primair onderwijs dragen premie af aan het Participatiefonds, dat de uitkeringskosten onder bepaalde voorwaarden vergoedt aan deze werkgevers. “Het Participatiefonds heeft wel een re-integratietaak”, legt Khattabi uit. “Dit betekent dat je naar bijeenkomsten moet, een re-integratietraject moet volgen en een individueel plan krijgt zodra je werkgever je aanmeldt.”

Meer nieuws