Sinds 1 januari 2015 hebben werknemers na hun verplichte bevallingsverlof recht op flexibel verlof.
Sinds 1 januari 2015 hebben werknemers na hun verplichte bevallingsverlof recht op flexibel verlof.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Werknemer mag verlof na bevalling flexibel opnemen

Werknemers hebben na de bevalling recht op ten minste tien weken bevallingsverlof. Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om na een verplicht verlof van zes weken vanaf de bevalling, het resterende bevallingsverlof flexibel op te nemen.

Voor 1 januari 2015 moesten zij dit verlof aaneengesloten opnemen. De bedoeling van deze regeling is werknemers zelf te laten bepalen hoe zij werk en zorgtaken na de bevalling met elkaar combineren.

Op basis van de huidige regeling heeft de werknemer nu de mogelijkheid ervoor te kiezen het resterende verlof in deeltijd op te nemen. Ondanks het feit dat de totale omvang van het bevallingsverlof hetzelfde blijft, is het mogelijk het resterende bevallingsverlof uit te smeren over een langere periode. Het verlof kan worden uitgespreid over maximaal dertig weken, gerekend vanaf het moment dat de werknemer het verlof gespreid opneemt.

Verzoek

Werknemers dienen het verzoek om het bevallingsverlof flexibel op te nemen uiterlijk drie weken na de bevalling bij de werkgever in te dienen. Werkgevers kunnen een dergelijk verzoek alleen afwijzen als zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten.

In principe bepaal je zelf of je een gedeelte van jouw bevallingsverlof flexibel wilt inzetten. Je werkgever mag dit immers niet zomaar weigeren.

Meer nieuws