Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (wwz) hebben werkgevers in het mbo een aanzegplicht.
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (wwz) hebben werkgevers in het mbo een aanzegplicht.

Beeld: Pixabay

Juridisch advies: wanneer hoor ik of ik contractverlenging krijg?

Een docent in het mbo heeft bij haar werkgever een tweede arbeidsovereenkomst van 11 maanden gekregen, die per 1 juni afloopt. Wanneer moet haar werkgever uiterlijk laten weten of dit dienstverband verlengd wordt?

Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (wwz) hebben werkgevers in het mbo een aanzegplicht. Bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer moet een werkgever uiterlijk een maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of dat contract wel of niet verlengd wordt en zo ja onder welke voorwaarden. Uiterlijk per 1 mei dus in het geval van deze mbo-docent.

Uitzonderingen

Op deze hoofdregel bestaan wel uitzonderingen. Zo geldt de aanzegplicht niet voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, waarbij de afloop van het contract niet op een kalenderdatum is gesteld. Denk aan een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of ter vervanging van een zieke werknemer.

Ook is de aanzegplicht niet van toepassing bij een tweede of derde arbeidsovereenkomst van minder dan zes maanden. En hij geldt evenmin voor uitzendkrachten met een overeenkomst waarin een zogeheten uitzendbeding is opgenomen.

Boete

Indien een werkgever de aanzegplicht niet nakomt, is hij een vergoeding verschuldigd van maximaal een maandsalaris. De hoogte is naar rato van het aantal dagen dat de werkgever te laat was met aanzeggen. De arbeidsovereenkomst eindigt overigens wel op de einddatum in de arbeidsovereenkomst.

Om de aanzegboete te vorderen, moet binnen twee maanden na het eindigen van de arbeidsovereenkomst bij de kantonrechter een verzoekschrift zijn ingediend. Wacht dus niet te lang met het inschakelen van een jurist.

Voor juridisch advies kun je als AOb-lid contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum  via 0900 – 463 62 62.

Meer nieuws