De wet kent geen concrete bepalingen inzake het omzetten van een tijdelijke uitbreiding naar een vaste uitbreiding. In de cao mbo is dit opgelost door de wettelijke bepalingen voor reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook van toepassing te verklaren op tijdelijke uitbreidingen.
De wet kent geen concrete bepalingen inzake het omzetten van een tijdelijke uitbreiding naar een vaste uitbreiding. In de cao mbo is dit opgelost door de wettelijke bepalingen voor reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook van toepassing te verklaren op tijdelijke uitbreidingen.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Vervanging collega leidt tot uitbreiding contract

Roc-docent Joost vervangt al twee schooljaren lang een collega. Zijn dienstverband van 24 uur is daarom tijdelijk met 8 uur uitgebreid. Heeft hij recht op een vast dienstverband van 32 uur als hij zijn collega volgend jaar blijft vervangen?

Volgens de zogeheten ketenregeling gaat een reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomst in twee gevallen automatisch over in een vaste arbeidsovereenkomst:

  • als je meer dan drie opvolgende tijdelijke contracten bij je werkgever hebt gehad;
  • als je langer dan 24 maanden meerdere tijdelijke contracten hebt gekregen.

Opeenvolgend

In beide gevallen moet wel sprake zijn van opeenvolgende contracten. Dat is alleen het geval als de periodes tussen de tijdelijke contracten zes maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van langer dan zes maanden wordt de keten van opeenvolgende contacten onderbroken en begin je opnieuw met tellen.

Echter, een tijdelijke uitbreiding is wettelijk gezien niet met een reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomst gelijk te stellen. De wet kent geen concrete bepalingen inzake het omzetten van een tijdelijke uitbreiding naar een vaste uitbreiding. In de cao mbo is dit opgelost door de wettelijke bepalingen voor reguliere tijdelijke arbeidsovereenkomsten ook van toepassing te verklaren op tijdelijke uitbreidingen.

De wet kent geen concrete bepalingen inzake het omzetten van een tijdelijke uitbreiding naar een vaste uitbreiding

Vaste uren

Omdat het dienstverband van Joost onder de cao mbo valt, heeft Joost met een nieuwe tijdelijke uitbreiding wel recht op omzetting naar vaste uren. Er is hier immers sprake van meerdere opeenvolgende tijdelijke uitbreidingen die vanaf het derde schooljaar bij elkaar langer dan 24 maanden duren.

AOb-leden kunnen voor juridisch advies contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum. Meer weten over het lidmaatschap bij de AOb? Ga naar deze pagina. 

Meer nieuws

Minder zij-instromers door corona

Het aantal zij-instromers in het primair onderwijs neemt af. In Amsterdam wordt de doelstelling van 160 zij-instromers 'in het beroep' dit jaar waarschijnlijk niet gehaald. LEES VERDER

De brugklas wordt steeds smaller

In de grote steden worden leerlingen steeds vroeger voorgesorteerd voor één onderwijssoort. En dat gaat ten koste van kinderen uit kansarme milieus. De gemeente Amsterdam... LEES VERDER