Bij voltallige raad van toezicht van OPOS stapt op naar aanleiding van het AOb-manifest waarin het personeel aangeeft geen vertrouwen meer te hebben in het management.
Bij voltallige raad van toezicht van OPOS stapt op naar aanleiding van het AOb-manifest waarin het personeel aangeeft geen vertrouwen meer te hebben in het management.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Vernietigbaar ontslag

Zonder ontslagvergunning een leerkracht ontslaan mag niet, maar je moet daartegen als werknemer wel op tijd actie ondernemen.

Merel is docent op een basisschool in de provincie Utrecht. Weliswaar pas sinds twee jaar, maar het gaat goed en ze heeft het erg naar haar zin.

De docente heeft plezier in haar werk en altijd positieve beoordelingen van haar werkgever gekregen. Ze is dan ook stomverbaasd als haar directeur Hans kort voor de meivakantie laat weten dat hij van plan is haar te ontslaan. Nog voordat ze daarvan is bekomen blijkt het bestuur al een mededeling aan haar collega’s en de ouders te hebben gedaan. ‘Het spijt het bestuur om te moeten laten weten dat Merel met ingang van volgend schooljaar afscheid zal nemen. Wij wensen haar alle succes voor de toekomst.’

Formatie

Merel spreekt eerst haar directeur aan die zich plotsklaps realiseert dat de mededeling inderdaad vragen oproept. Daarom voegt hij ‘ter vermijding van misverstanden’ aan zijn eerdere mededeling toe dat het ontslag van Merel te maken heeft met een gebrek aan formatie. Dat wordt ook vermeld in de ontslagbrief die Merel kort daarop ontvangt. Ze laat het er niet bij zitten en wendt zich tot de juridische dienst van de AOb.

Een jurist vraagt aan Merel wat er precies aan de hand is. Maar dat weet Merel niet. Wel wordt al snel duidelijk dat haar werkgever iets over het hoofd heeft gezien: sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid is het ook in het bijzonder onderwijs nodig om bij ontslag wegens boventalligheid een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV. Die vergunning is er niet.

Is er geen ontslagvergunning, dan is daarmee het ontslag niet direct nietig. Het is gewoon geldig. Het is niet meer voldoende om aan de werkgever te laten weten dat je het met het ontslag niet eens bent. Je moet binnen twee maanden na de ontslagbrief aan de kantonrechter laten weten dat je het met het ontslag niet eens bent en ook waarom dat het geval is. Doe je dat niet of niet op tijd, dan is het ontslag na twee maanden definitief.

Voorkeur

Het heeft de voorkeur van de juridische dienst geen procedure te starten als dat voorkomen kan worden. In dit geval was op voorhand duidelijk dat de werkgever vergeten was een ontslagvergunning aan te vragen en dat de kantonrechter het ontslag zou vernietigen. Het leek aanvankelijk niet mogelijk contact te krijgen met de werkgever, maar kort voor de zitting nam de werkgever van Merel alsnog contact op met de juridische dienst.

Hij onderkent dat hij inderdaad een fout heeft gemaakt en dat het ontslag niet verleend had mogen worden. Bovendien zou Merel ook nog een transitievergoeding moeten krijgen. Daarom spreken de partijen af het dienstverband te herstellen, maar ook om op een later tijdstip alsnog uit elkaar te gaan, omdat het probleem met de formatie wel serieus is. Merel verwacht zonder problemen weer ander werk te vinden en kan zich in deze oplossing vinden.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. Merel is lid van de AOb en kreeg daarom juridische bijstand. Lid worden van de AOb? Lees meer via deze link. 

Meer nieuws