Beeld: Typetank

Juridisch advies: Vakantiedagen uitbetalen bij einde dienstverband

Na twee ziektejaren neemt Rachel afscheid van haar hogeschool. Deze heeft al haar vakantie- en feestdagen tijdens haar ziekte afgeschreven, terwijl in de cao anders is afgesproken. De AOb grijpt in.

Rachel, werkzaam als onderwijsondersteuner, is al jaren in dienst bij een grote hogeschool. Helaas wordt zij in 2020 ernstig ziek. Na een ziekteperiode van twee jaar wordt zij volledig afgekeurd door het UWV. Zij schakelt de juridische dienst van de AOb in om haar bij te staan bij de beëindiging van het dienstverband.

De jurist van de AOb neemt het contact met de werkgever over. De werkgever van Rachel laat de AOb weten een vaststellingsovereenkomst af te willen spreken. Een normaliter relatief eenvoudige en snelle manier voor werkgever en werknemer om van elkaar afscheid te nemen na twee jaar arbeidsongeschiktheid. In zo’n vaststellingsovereenkomst spreken werkgever en werknemer onder andere af per welke datum zij het dienstverband beëindigen en hoe de eindafrekening eruit komt te zien.

Vreemd

Bij de controle van de vaststellingsovereenkomst valt de jurist van de AOb iets vreemds op. Wat blijkt? De werkgever van Rachel heeft een nogal vreemd vakantiebeleid. De werkgever van Rachel schrijft alle vakanties en feestdagen af bij werknemers die volledig ziekgemeld zijn, terwijl de cao en de wet toch echt iets anders voorschrijven. Die gaan namelijk uit van een opname door de werknemer en niet van een inroostering door de werkgever.

De jurist van de AOb schrijft de werkgever van Rachel hierover aan en er volgt een mailwisseling tussen hr en de AOb. Uiteindelijk gaat Rachel van een negatief verlofsaldo naar een positief saldo van circa 400 uur. Dat resulteert in een financiële meevaller van bijna 17 duizend euro bruto.

Deze rubriek is gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. AOb-leden krijgen hulp van onze juristen. Bekijk de voorwaarden op onze lid-worden pagina. 

Meer nieuws