Al vrij snel na de start werd Rolf ziek waardoor hij een paar maanden niet aan het extra project kon werken.
Al vrij snel na de start werd Rolf ziek waardoor hij een paar maanden niet aan het extra project kon werken.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: ‘Uitbreiding dienstverband bij ziekte’

Rolf had net een project-uitbreiding van zijn uren gekregen, toen hij ziek werd. Zijn werkgever trok de uitbreiding in. Mag dat zomaar?

Rolf was een gelukkig mens. Vers afgestudeerd had hij een baan als aardrijkskundeleraar gekregen. Dat ging zo goed dat aan hem gevraagd werd een project ‘ongewenst schoolverzuim’ te trekken. Rolf zou de project-uren er een jaartje bij nemen.

Helaas kwam daarvan niks terecht. Al vrij snel na de start werd Rolf ziek waardoor hij gedurende enkele maanden helemaal niet aan het project toekwam. Noodgedwongen moest een andere collega invallen.

Doekjes

Al kort nadat Rolf zich weer beter had gemeld, werd hij uitgenodigd bij de directeur die er geen doekjes omheen wond: ‘We hebben helaas maar beperkt van je diensten gebruik kunnen maken. Je vervanger heeft het prima opgepakt, waardoor we eigenlijk geen werk meer voor je hebben. Als blijk van waardering betalen we nog graag deze maand je uren door, maar daarna gaan we met jouw uitbreiding stoppen.’

Daar was Rolf zeer verbaasd over. Hij had zich uit loyaliteit voor zijn werkgever bereid getoond extra werk te verrichten en nu kreeg hij te horen dat het niet meer nodig was. ‘Kan dat zomaar’, was dan ook de vraag die hij aan de juristen van de AOb voorlegde.

Opgedragen

Het eerste antwoord van de AOb-jurist daarop is: Ja, volgens zowel de huidige cao-vo als de cao-po kan dat. Daarin staat dat als uren die aan iemand zijn toegekend in verband met tijdelijke uitbreiding van de omvang van de betrekking, niet meer worden opgedragen deze ‘van rechtswege’ (vanzelf) vervallen.

Maar of zo’n ontbindende voorwaarde ook juridisch een geldige afspraak is, is wat de AOb-juristen betreft echter een andere kwestie. De school van Rolf vond dat het niet langer opdragen van het werk een via de cao toegestane ontbindende voorwaarde was. De AOb-jurist was het daarmee niet eens.

Nietig

Helaas bleek het nodig deze vraag aan de kantonrechter voor te leggen, die het gelukkig met Rolf eens bleek. Als de werkgever zelf (op ieder moment en om wat voor reden dan ook) kan besluiten bepaalde werkzaamheden niet meer op te dragen, is dat een ontbindende voorwaarde die helemaal in handen van de werkgever ligt. Daarmee wordt het dwingend-rechtelijk ontslagstelsel omzeild, zonder dat de werknemer op enige bescherming aanspraak kan maken. Daarom vond de rechter dat de cao-bepaling in strijd was met het Nederlandse arbeidsrecht en nietig verklaard moest worden.
Rolf kreeg daarom gelukkig zijn uren weer terug.

Deze tekst is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. Wil jij ook gebruik kunnen maken van informatie en advies van de deskundige onderwijsjuristen? Wordt dan lid!

Check de voordelen van het AOb-lidmaatschap 

Meer nieuws