Vanaf 1 augustus 2019 maak je met je team afspraken over wanneer werknemers van hun pauze genieten. De pauze hoeft dan niet meer per se tussen tien en twee uur te vallen.
Vanaf 1 augustus 2019 maak je met je team afspraken over wanneer werknemers van hun pauze genieten. De pauze hoeft dan niet meer per se tussen tien en twee uur te vallen.

Typetank

Juridisch advies: Team moet afspraken maken over pauzetijden

Kan mijn basisschool mij verplichten dat ik tijdens mijn pauze stand-by sta voor bijvoorbeeld een pleinwacht?

In de huidige cao heeft iedere werknemer recht op een pauze van 30 minuten tussen tien uur en twee uur ‘s middags bij een werkdag van 5,5 uur of langer. Vanaf 1 augustus 2019 moet het team, volgens de nieuwe cao primair onderwijs, afspraken maken over de momenten waarop werknemers pauze kunnen genieten. De pauze hoeft dan niet meer per se tussen tien en twee uur te vallen.

Vanaf 1 augustus 2019 moet het team afspraken maken over de momenten waarop werknemers pauze kunnen genieten

Zo hebben werknemers meer zeggenschap en is er ruimte voor maatwerk op schoolniveau. De duur van de pauze -30 minuten voor werknemers die langer dan 5,5 uur werken- is wettelijk geregeld en verandert niet.

Gedurende een pauze heb je geen verplichting tot het verrichten van werkzaamheden. Kortom, je werkgever mag je niet bezwaren met taken of verantwoordelijkheden van welke aard dan ook. Je bent in principe vrij om te staan en gaan waar je wilt. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld vanwege calamiteiten) kan dit anders zijn en kan van je verwacht worden dat je onvoorziene werkzaamheden verricht.

Heb jij vragen over jouw cao? AOb-leden kunnen altijd met vragen terecht bij onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC). Meer weten over het lidmaatschap? Klik op deze link.

Meer nieuws