Onderwijsondersteuners in het voortgezet onderwijs krijgen 600 euro en 40 klokuren per jaar voor het volgen van cursussen.
Onderwijsondersteuners in het voortgezet onderwijs krijgen 600 euro en 40 klokuren per jaar voor het volgen van cursussen.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Scholing voor ondersteuners

In de nieuwste cao voor het voortgezet onderwijs is het scholingsbudget voor onderwijsondersteuners gelijkgetrokken met dat van leerkrachten.

Onderwijsondersteuners krijgen sinds juni dit jaar 600 euro en 40 klokuren per jaar voor het volgen van cursussen. De scholing moet ‘vrije keuze’ zijn. Niet de werkgever bepaalt waarin de werknemer geschoold wordt; de ondersteuner kiest zelf. Dit betekent niet dat de scholing vrijblijvend is. De ondersteuner moet aan zijn leidinggevende kunnen verantwoorden waaraan hij de 40 klokuren heeft besteed.

Afspraken

Daarnaast is afgesproken dat werkgevers minimaal één keer in de drie jaar een persoonlijk professionaliseringsplan faciliteren. Zo’n plan is een set van afspraken met als doel dat de ondersteuner zich verder ontwikkelt. Tijdens bijvoorbeeld het functioneringsgesprek kunnen de ondersteuner en zijn leidinggevende afspraken maken over cursussen, trainingen, deelname aan conferenties of literatuurstudies -er kan ook voor gekozen worden dit gesprek op een ander moment te voeren.

Niet de werkgever bepaalt waarin de werknemer geschoold wordt; de ondersteuner kiest zelf

De opleidings- of ontwikkelafspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, daarin staan ook de kosten en tijdsinvestering beschreven en hoe de werkgever daaraan bijdraagt. Wanneer de werknemer zijn 600 euro een jaar niet uitgeeft, vervalt het bedrag in principe. “Tenzij de werknemer bijvoorbeeld afspreekt dat hij het budget van drie jaar lang gebruikt voor een duurdere scholing”, vertelt AOb-hoofdbestuurder Henrik de Moel. Of zo’n afspraak tot stand komt, is afhankelijk van de welwillendheid van de werkgever.

Coach

Ondersteuners kunnen hun scholingsbudget ook inzetten voor coaching. Ten onrechte wordt vaak gedacht dat een bezoek aan een loopbaanadviseur iets is voor mensen die zijn vastgelopen, terwijl een coach juist kan helpen om vastlopen te voorkomen.

Meer nieuws