Juf Hadewey heeft forse schade geleden door kwaadsprekerij. Maar wie is de bron daarvan? Een voorlopig getuigenverhoor biedt een oplossing.
Juf Hadewey heeft forse schade geleden door kwaadsprekerij. Maar wie is de bron daarvan? Een voorlopig getuigenverhoor biedt een oplossing.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Roddel en achterklap

Leerkrachten die schade lijden door kwaadsprekerij hoeven het er niet bij te laten zitten. Dat bewijst een zaak waarin juf Hadewey de hulp inschakelde van de AOb.

Mark Twain zei het al: de roddel is de halve wereld al rond als de waarheid nog moet vertrekken. Juf Hadewey is als geen ander overtuigd van de juistheid van deze uitspraak. Een paar jaar geleden bood haar toenmalige werkgever in Noordoost-Groningen haar in strijd met de cao primair onderwijs weer een tijdelijk dienstverband aan. Tijdens een van de lessen werd haar toestemming daarvoor gevraagd.

Slecht verliezer

Ze meende weinig keus te hebben en stemde in. Daarna nam zij contact op met de juridische dienst van de AOb. Een brief was voldoende om dat tijdelijke dienstverband om te zetten in een vast dienstverband. Echter, haar werkgever bleek een slecht verliezer en startte een ontslagprocedure op basis van een veronderstelde vertrouwensbreuk. Mevrouw had immers ingestemd met (weer) een tijdelijk dienstverband. Na een jaar procederen met bijstand van de AOb vernietigde de rechtbank Noord-Nederland het ontslagbesluit. Hadewey werd met terugwerkende kracht weer in dienst genomen en kreeg een fikse nabetaling inclusief de wettelijke verhoging en wettelijke rente over achterstallig salaris.

Na driekwart jaar vindt zij een baan bij een andere werkgever. In tijdelijke dienst omdat het vervanging wegens ziekte betrof. Hadewey verricht haar werkzaamheden tot genoegen van collega’s, werkgever en ouders. Mondeling wordt haar toegezegd dat zij in het nieuwe schooljaar vast wordt aangenomen.

Het voorlopig getuigenverhoor kan een goede optie zijn als je concrete schade hebt geleden door onjuiste of valse informatie

En dan gaat het mis. Op enigerlei wijze hoort haar werkgever dat Hadewey “strafrechtelijk vervolgd wordt, op een zwarte lijst bij haar vorige werkgever staat” en dat zij “iets ergs zou hebben gedaan”. Hadewey in zak en as omdat haar tijdelijk dienstverband niet wordt verlengd.

Getuigenverhoor

Wederom neemt zij contact op met de juridische dienst. Ze heeft forse schade geleden. Maar wie is de bron van deze kwaadsprekerij? Ons recht kent een procedure hiervoor. Het voorlopige getuigenverhoor. Bedoeld om de bewijspositie voorafgaand aan een procedure te kunnen inschatten.

Namens Hadewey werden drie collega’s, de directeur en de werkgever gedagvaard een verklaring af te leggen. Erg enthousiast waren de collega’s niet om te getuigen maar het betreft een wettelijke verplichting voor elke Nederlander. Alle gedagvaarde personen werden gehoord en kregen hun kosten vergoed. Conclusie: als je vindt dat je concrete schade hebt geleden door onjuiste of valse informatie kan het voorlopig getuigenverhoor een goede optie zijn. Immers, er is een verschil tussen creatief met de waarheid omgaan in een brief of een gesprek en onder ede gehoord worden door de rechter-commissaris.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. AOb-leden krijgen juridische bijstand. Meer weten over het lidmaatschap? Ga naar deze pagina. 

Meer nieuws