Een zieke leerkracht won advies in bij de AOb over zijn re-integratie. Hij had geen idee wat de gevolgen waren van de keuze die de directeur hem had voorgelegd.
Een zieke leerkracht won advies in bij de AOb over zijn re-integratie. Hij had geen idee wat de gevolgen waren van de keuze die de directeur hem had voorgelegd.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Re-integratie buiten de deur

De directeur van zieke leerkracht Jan drong erop aan dat hij zijn re-integratie buiten zijn eigen organisatie zou voortzetten. Na overleg met de Juridische Dienst van de AOb ging hij hier niet mee akkoord.

Jan is al twintig jaar leerkracht op een grote basisschool in de Randstad. Ongeveer een jaar geleden is hij met burn-outklachten uitgevallen. Toen Jan zes maanden ziek was, riep de arbeidsdeskundige hem op. Uit haar rapportage bleek dat Jan nooit meer geschikt zou zijn om voor de klas te staan. De directeur vroeg hem onlangs of hij ermee zou instemmen dat zijn re-integratie in het tweede ziektejaar alleen in spoor 2 zou worden voortgezet. Jan had geen idee en nam met de AOb contact op.

Twijfels

De bedrijfsarts had de werkgever geadviseerd om Jan door een arbeidsdeskundige te laten onderzoeken. De werkgever huurt een arbeidsdeskundige in om te bekijken of de zieke werknemer zodanig kan herstellen, dat hij zijn eigen functie weer kan doen. In het geval van Jan was de arbeidsdeskundige van mening dat Jan door de aard van zijn klachten nooit meer geschikt zou zijn om het beroep van leerkracht uit te oefenen. Jan had hier grote twijfels over. Twee maanden geleden was hij begonnen met re-integreren. Volgens een opbouwschema doet Jan passende werkzaamheden. Zijn herstel verloopt voorspoedig.

Oude functie

Op grond van de Wet verbetering poortwachter is een werkgever verplicht om aan het begin van het tweede ziektejaar de re-integratie in spoor 2 te starten. Spoor 2 is gericht op re-integratie buiten de eigen organisatie. Samen met een re-integratiebureau wordt gekeken wat voor soort werkzaamheden nog wel geschikt zijn en waar deze banen te vinden zijn. Door de rapportage van de arbeidsdeskundige zag de directeur Jan niet meer in zijn eigen functie terug komen. Als Jan ermee akkoord zou gaan dat de re-integratie in spoor 1 kon worden gestopt, dan wist hij zeker dat Jan niet op zijn oude functie terug zou komen en kon hij die leuke stagiaire de functie van Jan aanbieden.

Advies en gevolgen

De jurist van de AOb legt Jan uit dat re-integratie in spoor 1 (gericht op terugkeer in de eigen functie) ook in het tweede ziektejaar (naast spoor 2) door moet lopen. Een werkgever mag de re-integratie in spoor 1 alleen stoppen als de werknemer hiervoor toestemming geeft. De jurist van de AOb adviseert Jan om de re-integratie in spoor 1 ook het tweede ziektejaar te laten doorlopen. Als Jan alleen re-integratie in spoor 2 zou voortzetten, dan weet hij zeker dat hij aan het einde van het tweede ziektejaar (na afloop van de ontslagbescherming) wordt ontslagen. Jan moet zijn tijd nemen om te herstellen en te re-integreren. Een arbeidsdeskundig onderzoek na zes maanden arbeidsongeschiktheid is te vroeg om te concluderen dat Jan niet meer voor de klas zou kunnen.

Jan had geen idee van de gevolgen van de keuze die de directeur hem had voorgelegd. Hij kon nu duidelijk uitleggen waarom hij niet akkoord zou gaan.

Meer nieuws