Staat de werkgever in zijn recht wanneer hij je na een relatie met een collega overplaatst naar een andere school? AOb-advocaat Frans Lathouwers legt uit hoe het zit.
Staat de werkgever in zijn recht wanneer hij je na een relatie met een collega overplaatst naar een andere school? AOb-advocaat Frans Lathouwers legt uit hoe het zit.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Overgeplaatst na relatie met collega

Een leraar in het voortgezet onderwijs krijgt een relatie met een collega. De relatie loopt stuk en zijn werkgever plaatst hem tegen zijn zin over. Kan dat zomaar?

Dagelijks reist hij tegenwoordig een uur heen en een uur terug van en naar zijn werk. Wekelijks vijf uur en vijfhonderd kilometer meer dan naar zijn vorige school. De extra reistijd is het gevolg van een ongewenste overplaatsing na een verbroken relatie met een collega. “Een relatie op de werkvloer is niet handig, maar hou de liefde maar eens tegen”, blikt de leraar in het voortgezet onderwijs terug.

Aanvankelijk kent hij zijn nieuwe vrouwelijke collega op school niet goed. Tot ze samen met leerlingen op kamp gaan. “We raken steeds meer aan de praat en bespreken onze persoonlijke problemen. Er bloeit iets op waar we aanvankelijk geen naam aan geven, maar het is meer dan vriendschap. Het leidt tot een kortstondige, heftige relatie.”

Vriendschap

Na een aantal maanden geeft de dame aan dat ze niet toe is aan een relatie. “We proberen onze verstandhouding om te buigen naar een vriendschap. Dat we in het hetzelfde team werken, maakt het lastig.” De zomervakantie lijkt een welkome onderbreking om de gemoederen tot rust te laten komen. “Tijdens een teamdag na de vakantie lijken we weer on speaking terms te zijn. Maar een paar dagen later belt ze me op dat ze niet meer met me kan samenwerken.”

Op school geeft ze aan niet meer met hem in één ruimte te kunnen zijn. “Haar verwijt is dat collega’s van onze relatie wisten, daar voelde ze zich niet goed bij. Maar de collega’s die ik, in overleg met mijn werkgever, in vertrouwen nam zijn vrienden. Bovendien weten mensen er toch wel van.”

“Mijn collega is als slachtoffer aangemerkt en in bescherming genomen, terwijl we twee volwassen mensen zijn die bewust een relatie zijn aangegaan”

Het bestuur besluit hem over te plaatsen naar een andere locatie en zij blijft op school werken. “Mijn collega is als slachtoffer aangemerkt en in bescherming genomen, terwijl we twee volwassen mensen zijn die bewust een relatie zijn aangegaan.” De leraar voelt zich niet goed gehoord door zijn werkgever. “In mijn optiek is hoor en wederhoor niet goed toegepast. Ik heb een dienstverband bij het bestuur, dus ze mogen me in principe overal plaatsen. Maar de manier waarop het gegaan is, geeft me een onbevredigend gevoel. Door mij over te plaatsen heeft het bestuur de makkelijkste weg gekozen.”

Weinig kansrijk

AOb-advocaat Frans Lathouwers adviseerde deze leraar en bevestigt dat bezwaar maken weinig kansrijk is. “De onderwijs-cao’s voorzien in vrijwillige en gedwongen overplaatsing door de werkgever, bijvoorbeeld bij boventalligheid en conflicten. Daardoor is de kans van slagen niet groot bij bezwaar en beroep maken. In de vrijwillige fase is een werkgever vaak bereid je tegemoet te komen. Daarom adviseer ik dan goede afspraken te maken over werktijden, reistijd en reiskostenvergoeding. Een overplaatsing heeft overigens geen gevolgen voor het salaris en de omvang en de aard (vast of tijdelijk) van het dienstverband.”

Dit artikel stond in het Onderwijsblad van januari 2018. Het Onderwijsblad publiceert elke maand ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen.

AOb-leden kunnen voor juridisch advies contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb via MijnAOb. Meer weten over een lidmaatschap? Kijk dan hier.

Meer nieuws