Met hulp van de juridische dienst kreeg een docent uit het voortgezet onderwijs in het hoger beroep gelijk.
Met hulp van de juridische dienst kreeg een docent uit het voortgezet onderwijs in het hoger beroep gelijk.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Ontslagvergoeding na arbeidsongeschiktheid

Docent Jakob wordt na twee jaar ziekte ontslagen en heeft recht op een ontslagvergoeding. Zijn werkgever denkt daar anders over. Met hulp van de juridische dienst van de AOb krijgt hij in hoger beroep gelijk.

Jakob (64), docent in het voortgezet onderwijs, zit twee jaar ziek thuis en door zijn medische situatie kan hij niet meer werken. Daarom verklaart het UWV hem volledig arbeidsongeschikt en kent hem een wia-uitkering toe. Zijn werkgever in het bijzonder onderwijs vraagt daarop een ontslagvergunning aan bij het UWV.

Sinds de Wet werk en zekerheid (Wwz) op 1 juli 2015 van kracht werd, moet een werkgever in het bijzonder onderwijs namelijk eerst toestemming van het UWV krijgen voordat hij een werknemer op grond van ziekte mag ontslaan. De Wwz geldt nog niet voor het openbaar onderwijs dat nog onder het ambtenarenrecht valt, maar deze uitzondering wordt in de toekomst opgeheven. Het UWV verleent de ontslagvergunning en de werkgever beëindigt het dienstverband met Jakob.

Opfrisser

Een opfrisser: In de Wwz is sinds 1 juli 2015 een wettelijke ontslagvergoeding opgenomen, de zogeheten transitievergoeding. Deze vergoeding bedraagt maximaal 77 duizend euro of een jaarsalaris als dat hoger is. De werkgever had ook een opfrisser nodig, want deze meende dat Jakob, vanwege zijn hoge leeftijd en de volledige afkeuring voor werk, geen aanspraak kon maken op de transitievergoeding.

Met bijstand van de juridische dienst spande Jakob een rechtszaak aan. De rechtbank gaf hem gedeeltelijk gelijk: de ontslagvergoeding werd met 25 duizend euro afgetopt op het inkomensverlies tot zijn AOW-gerechtigde leeftijd. Terwijl Jakob volgens de regeling voor de transitievergoeding recht had op zo’n 74 duizend euro bruto.

Hoger beroep

In hoger beroep gaf het gerechtshof, na uitvoerige bestudering van de parlementaire geschiedenis van de transitievergoeding, Jakob gelijk dat er geen ruimte is om de transitievergoeding te verlagen op grond van individuele omstandigheden, zoals de leeftijd van 64 jaar en een volledige afkeuring voor arbeid.

De wet is duidelijk en het Hof kende Jakob de volledige transitievergoeding van destijds 74 duizend euro toe. De werkgever kondigde onlangs aan advies in te winnen of de kwestie met succes aan de Hoge Raad voorgelegd kan worden.

Belangrijk is dat er een groot verschil bestaat tussen de zaak van Jakob en gevallen waarin een werkgever niet overgaat tot ontslag na twee jaar ziekte. Zolang een werkgever namelijk niet overgaat tot ontslag kun je geen aanspraak maken op een transitievergoeding. Je kunt dan geen rechtszaak aanspannen, er bestaat geen algemeen recht om ontslagen te worden. De wetgever is bezig dit probleem op te lossen.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen.

Meer nieuws