Leerkrachten die binnen twaalf maanden na afloop van het ouderschapsverlof ontslag nemen, omdat ze een baan krijgen bij een andere school die door de overheid wordt bekostigd, hoeven geen salaris terug te betalen.
Leerkrachten die binnen twaalf maanden na afloop van het ouderschapsverlof ontslag nemen, omdat ze een baan krijgen bij een andere school die door de overheid wordt bekostigd, hoeven geen salaris terug te betalen.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Nieuwe baan, ouderschapsverlof terugbetalen?

Meester Marco overweegt een baan op een andere school onder een ander bestuur. Hij maakt gebruik van ouderschapsverlof en vraagt zich af of hij bij een overstap iets moet terugbetalen.

In de cao voor het basisonderwijs is afgesproken dat een fulltimer recht heeft op 415 uur betaald ouderschapsverlof en 625 uur onbetaald ouderschapsverlof, voor deeltijders is dit naar rato van de werktijdfactor. Over de uren waarin de werknemer betaald ouderschapsverlof opneemt behoudt hij 55 procent van zijn salaris.

Uitzondering

Verder staat er in de cao dat er een terugbetalingsverplichting is als de werknemer binnen twaalf maanden na afloop van het ouderschapsverlof ontslag neemt of vanwege plichtsverzuim ontslagen wordt. Op deze hoofdregel kent de cao echter een belangrijke uitzondering. Een werknemer die binnen twaalf maanden na afloop van het ouderschapsverlof ontslag neemt, omdat hij een betrekking aanvaardt bij een andere onderwijsinstelling die door de rijksoverheid wordt bekostigd, hoeft geen salaris terug te betalen. Let wel, deze uitzondering is dus niet van toepassing voor werknemers die het onderwijs verlaten.

Minder werken

Ook werknemers die na afloop van het ouderschapsverlof minder gaan werken kunnen te maken krijgen met een terugbetalingsregeling. Als een werknemer binnen zes maanden na afloop van het ouderschapsverlof een lagere werktijdfactor aanvraagt, moet het teveel genoten salaris worden terugbetaald.

Aangezien Marco werkzaam blijft in het onderwijs heeft hij geen terugbetalingsverplichting.

AOb-leden kunnen voor juridisch advies contact opnemen met onze medewerkers van het Informatie en Advies Centrum (IAC). Lid worden? Dat kan via via deze link. 

Meer nieuws