Als je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering.
Als je zelf ontslag neemt heb je geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Neem niet zelf ontslag

Als leerkracht Petra bij haar directeur aangeeft dat ze haar loopbaan op een andere manier wil voortzetten, biedt haar werkgever haar een regeling aan. Petra vraagt de juridische dienst van de AOb waar zij recht op heeft.

De gepassioneerde leerkracht in Petra is verdwenen. Ze is dertig jaar werkzaam op een basisschool in het midden van het land. Het kost haar moeite steeds aan een nieuwe directeur te wennen, en het digibord heeft ze nog niet helemaal onder de knie. In combinatie met de aanhoudende wijzigingen van lesmethoden wordt het haar te veel.

Petra begrijpt dat ze de situatie op school niet kan veranderen. Daarom heeft ze een opleiding tot kindercoach gevolgd en zou graag een eigen bedrijf beginnen. Petra weet alleen niet goed hoe ze dit moet aanpakken. Daarom wil ze ondersteuning van een outplacementbureau.

Voorstel

Ze heeft haar plannen voorzichtig met haar directeur besproken. De directeur doet haar een voorstel: ze neemt ontslag per 1 mei 2018, de werkgever betaalt het outplacementbureau tot een bedrag van 7500 euro (inclusief btw) en de maanden maart en april is Petra vrijgesteld van werkzaamheden en ontvangt zij toch haar salaris. Zij kan zich dan volledig op haar eigen bedrijf als kindercoach richten. De directeur wil snel antwoord op het voorstel.

Petra vraagt de juridische dienst van de AOb om advies. Hoe zit het met de ww-uitkering en wat gebeurt er als ze ziek wordt? De jurist van de AOb legt uit dat Petra geen recht op een werkloosheidsuitkering heeft als ze zelf ontslag neemt. Dan acht het UWV haar ‘verwijtbaar werkloos’, met als sanctie dat er geen ww-uitkering wordt toegekend. Daarbij is de toekenning van een ww-uitkering noodzakelijk voor een bovenwettelijke uitkering (wopo-regeling), die recht geeft op een aanvullende en aansluitende uitkering na de wettelijke ww. Met dit voorstel heeft Petra dus geen recht op enige werkloosheidsuitkering.

Als Petra na het indienen van haar ontslagbrief vóór 1 mei ziek wordt, dan gaat zij ziek uit dienst. Omdat ze bij het indienen van haar ontslagbrief nog niet ziek was, maakt ze wel aanspraak op een ziektewetuitkering.

Tegenvoorstel

De jurist adviseert Petra om een tegenvoorstel te doen. Ga met de werkgever in overleg over een vaststellingsovereenkomst (vso), waarin werkgever en werknemer afspreken onder welke voorwaarden ze uit elkaar gaan. Een vso met de juiste inhoud geeft aanspraak op een werkloosheidsuitkering. De werkgever is niet verplicht om hieraan mee te werken, maar Petra kan het altijd voorstellen. Als de werkgever wil meewerken aan een vso, dan is het verstandig om eerst een ww-uitkering aan te vragen en daarna in overleg met uitkeringsinstantie UWV een eigen bedrijf te starten. Hiermee heeft Petra aanspraak op een volledige ww-uitkering. Latere inkomsten uit eigen bedrijf worden op de uitkering in mindering gebracht.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen

Meer nieuws