Beeld: Typetank

Juridisch advies: Mijn team wil mij niet meer

Totaal onverwachts krijgt ict-medewerker Hans te horen dat zijn werkgever van hem af wil. Nooit waren er klachten en hij kreeg altijd positieve beoordelingen. Mag dat zomaar?

Tot zijn stomme verbazing laat zijn werkgever Hans kort voor de kerstvakantie weten niet met hem verder te willen. De reden? Zijn teamleden willen beslist niet meer met hem samenwerken. Waarom dat zo is, wil zijn werkgever hem niet zeggen. Hans staat perplex. Nooit eerder kreeg hij klachten van zijn collega’s of werkgever. Hij werkt al jaren met plezier als ict-medewerker op een vmbo. Van zijn werkgever kreeg hij altijd positieve beoordelingen.

Ontslagregeling

Hans is het met de gang van zaken dan ook niet eens en neemt direct contact op met de juridische dienst van de AOb. Een jurist gaat met Hans in gesprek over zijn wensen. Praten over een ontslagregeling, zoals zijn werkgever wil, of een oplossing vinden voor het probleem met zijn teamleden. Natuurlijk zullen er dan lastige gesprekken volgen, maar het kan wel, ook al heeft zijn werkgever blijkbaar nog niet aan deze mogelijkheid gedacht.

Als er problemen zijn binnen een team moet een werkgever allereerst proberen deze op te lossen. Mediation is een middel hiervoor. Mediation is bedoeld om problemen bespreekbaar te maken en samen met een onafhankelijke derde op zoek te gaan naar een oplossing voor de problemen. Bovendien kan ontslag zonder dat geprobeerd is om ontstane problemen op te lossen, een werkgever in een lastig parket brengen als het tot een procedure komt. Ook de werkgever heeft er dus belang bij een oplossing te vinden.

Lastig gesprek

Een AOb-jurist gaat samen met Hans en zijn werkgever om tafel. Het wordt een lastig gesprek. De werkgever laat zich moeilijk overtuigen van het nut van mediation. Kan dit wel werken nu de andere teamleden zoveel bedenkingen hebben over de persoon Hans?

Enkele dagen later blijkt het gesprek toch zijn vruchten te hebben afgeworpen. De werkgever van Hans wil mediation proberen. Na enkele gesprekken blijkt terugkeer naar het oude team echter niet haalbaar. Omdat er niets op de kwaliteit van zijn werk en inzet aan te merken was, gaat de werkgever van Hans op zoek naar ander passend werk binnen het bestuur. Dat lukt en Hans heeft inmiddels zijn werkzaamheden tot tevredenheid van beide partijen hervat.

Voor juridisch advies kunnen AOb-leden contact opnemen met het Informatie en Advies Centrum van de AOb. Meer weten over het lidmaatschap van de AOb, klik op deze link.

Meer nieuws