Beeld: typetank

Juridisch advies: Mbo-docent blijft lang in onzekerheid

Na twee jaar vervangingswerk heeft mbo-docent Willem nog geen recht op een vast contract voor zijn tijdelijke uitbreiding. Zo is het afgesproken in de cao mbo.

Willem is in 2008 als docent Nederlands in dienst getreden bij een roc. Hij werkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd in principe drie dagen per week, oftewel werktijdfactor 0,6. Sinds het schooljaar 2019/20 vervangt Willem verschillende collega’s en heeft Willem naast zijn arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ieder schooljaar een tijdelijke uitbreiding voor twee dagen per week (werktijdfactor 0,4) waardoor hij de laatste jaren feitelijk fulltime werkt.

Onbepaalde tijd

Zijn huidige tijdelijke uitbreiding loop op 31 juli 2022 van rechtswege af. Vooralsnog is het niet duidelijk of het roc aankomend schooljaar opnieuw een tijdelijke uitbreiding zal aanbieden. Willem wendt zich tot de juridische afdeling van de AOb met de vraag of de tijdelijke uitbreidingen niet reeds omgezet had moeten worden in een uitbreiding voor onbepaalde tijd.

In artikel 2.3 cao lid 3 cao mbo is afgesproken dat voor tijdelijke uitbreidingen van de betrekkingsomvang de zogeheten ketenregeling van toepassing is uit artikel 7:668a Burgerlijk Wetboek. Die afspraak geldt mits de uitbreiding niet leidt tot een overschrijding van een fulltime dienstbetrekking (werktijdfactor 1).

Wijzigingen

De afgelopen jaren is de ketenregeling in het Burgerlijk Wetboek onderhevig geweest aan verschillende wetswijzigingen. Sinds de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans, op 1 januari 2020, kunnen werkgever en werknemer maximaal drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal drie jaar aangaan met tussenpozen van maximaal zes maanden. De volgende arbeidsovereenkomst moet automatisch omgezet worden in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor 1 januari 2020 was het mogelijk om drie tijdelijke arbeidsovereenkomsten in maximaal twee jaar aan te gaan.

Nu conform de cao mbo de huidige ketenregeling ook op tijdelijke arbeidsovereenkomsten van toepassing is verklaard, heeft Willem momenteel geen aanspraak op een fulltime dienstverband voor onbepaalde tijd. Willem heeft immers te maken met een derde opeenvolgende tijdelijke uitbreiding binnen drie jaar. Het staat het roc dus vrij om de huidige tijdelijke uitbreiding van twee dagen per week, die op 31 juli 2022 afloopt, niet te verlengen. Pas indien het roc Willem opnieuw een tijdelijke uitbreiding aanbiedt voor het aankomend schooljaar 2022/23 dient de tijdelijke uitbreiding omgezet te worden naar een uitbreiding voor onbepaalde tijd.

Alleen mbo

Let wel, het voorgaande is alleen van toepassing voor werknemers die vallen onder de cao mbo. In de overige onderwijssectoren gelden andere afspraken en is de ketenregeling niet zonder meer op tijdelijke uitbreidingen van toepassing.

Deze rubriek is gebaseerd op de ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen. AOb-leden krijgen hulp van onze juristen. Bekijk de voorwaarden op onze lid-worden pagina. 

Meer nieuws