Als je lesgeeft zonder bevoegdheid is het raadzaam om deze kwestie met je werkgever te bespreken en goede afspraken te maken over geld, tijd en faciliteiten voor de studie.
Als je lesgeeft zonder bevoegdheid is het raadzaam om deze kwestie met je werkgever te bespreken en goede afspraken te maken over geld, tijd en faciliteiten voor de studie.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Lesgeven zonder bevoegdheid

Onbevoegde docenten die jarenlang goed functioneren moeten ineens hun bevoegdheid halen, merkt de juridische dienst. Een docent is zelfs ontslagen omdat dat volgens haar werkgever niet tijdig gebeurde.

Leraren geven soms jarenlang les zonder de juiste formele bevoegdheid. Hoewel de werknemer goed functioneert, wil de werkgever dan ineens afspraken maken over het halen van de bevoegdheid. Dit is niet niks, want het kan enkele jaren studie betekenen. De juridische dienst krijgt hier de laatste tijd regelmatig vragen over en recent is zo’n zaak voor de rechter geweest. Een docent in het voortgezet onderwijs was ontslagen omdat ze volgens haar werkgever niet tijdig haar bevoegdheid had gehaald.

Ontslag

Deze docent was sinds 2003 in dienst. Ze was na de propedeuse gestopt met haar opleiding. In 2011 is de cao in het voortgezet onderwijs (cao-vo) gewijzigd: onbevoegde onderwijsgevenden moeten binnen vier jaar hun wettelijke bevoegdheid halen. De docent begint in maart 2014 opnieuw met een opleiding. Vervolgens ontslaat het bestuur haar in augustus 2015 toch, omdat ze niet bevoegd is.

In 2011 is de cao in het voortgezet onderwijs (cao-vo) gewijzigd: onbevoegde onderwijsgevenden moeten binnen vier jaar hun wettelijke bevoegdheid halen.

De docent tekent beroep aan bij de rechtbank, die oordeelt dat het bestuur haar mocht ontslaan omdat ze niet binnen vier jaar haar bevoegdheid haalde. Ze gaat in hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep, die een heel andere mening heeft. De Raad stelt dat de cao-vo betrekking heeft op docenten die nog geen vaste aanstelling hebben. De betreffende docent had echter wel een vaste aanstelling. Het enkele feit dat ze geen onderwijsbevoegdheid heeft, is daarom onvoldoende reden haar te ontslaan.

Faciliteren

De Raad stelt voorop dat het College van Bestuur van de docent mag eisen dat zij haar onderwijsbevoegdheid haalt, dit betwist de docent ook niet. Ze hervatte in maart 2014 haar studie en dacht nog twee jaar tijd te hebben om haar bevoegdheid te halen. Daarbij wordt van een werkgever wel geëist dat ze een docent voldoende faciliteert in tijd en geld. De Raad stelt vast dat de school geen studieplan met tijd en faciliteiten voor de docent heeft opgesteld. De Centrale Raad van Beroep draait het ontslag van de docent terug, dus komt ze weer in dienst bij het schoolbestuur en heeft ze recht op nabetaling van haar salaris.

Het liep voor de docent goed af, maar deze zaak toont wel aan dat lesgeven zonder (juiste) bevoegdheid kan betekenen dat die bevoegdheid op een bepaald moment alsnog gehaald moet worden. Wachten tot je werkgever daarmee komt, kan ertoe leiden dat je een verplichte studie moet volgen op een moment dat niet goed uitkomt. Het is raadzaam deze kwestie met je werkgever te bespreken en goede afspraken te maken over faciliteiten in tijd en geld.

Deze rubriek is gebaseerd op ervaringen uit de praktijk van AOb-juristen.

Meer nieuws