Je kunt je individueel keuzebudget op meerdere manieren inzetten.
Je kunt je individueel keuzebudget op meerdere manieren inzetten.

Beeld: Nanne Meulendijks

Juridisch advies: Individueel keuzebudget in het voortgezet onderwijs

Juf Petra heeft een voltijd baan op een middelbare school. Zij neemt jaarlijks haar 50 uur aan individueel keuzebudget op voor verlof. Zij vraagt zich af of zij meer kan doen met dit budget.

In hoofdstuk 7 van de cao-vo wordt hierop ingegaan. Je kan bijvoorbeeld naast het opnemen van verlof deze uren inzetten voor de aanpassing van je werkzaamheden. Dit leidt niet tot een lagere jaartaak, maar kan je wel meer ‘lucht’ geven in je werk, je kan dan bijvoorbeeld kiezen voor een lagere lessentaak of een vermindering van overige taken.

Sparen

Maar er kan meer. Zo bestaat de mogelijkheid tot het sparen van deze uren, waarbij het opgebouwde saldo op een later moment kan worden ingezet als verlof. Verder kunnen de uren van het basisbudget worden ‘gekapitaliseerd’, waardoor het mogelijk is om deze waarde te besteden aan een bijdrage in de kosten van de kinderopvang of een verhoging van de pensioenaanspraken.

Uitbetalen

Voor werknemers tot en met schaal 8 is het zelfs mogelijk om de uren van het basisbudget uit te laten betalen; dit betekent een bedrag van 50 maal het uurloon. In de cao is vastgelegd dat een werkgever geen van deze keuzemogelijkheden kan uitsluiten.

Vervangingscontract

Wie een vervangingscontract heeft krijgt de 50 uur aan individueel keuzebudget niet. De vervanger heeft wel recht op een hoger uurloon over deze 50 uur. Het gaat dan om 3 procent extra salaris per uur.

Meer nieuws