Krijg je een vrije dag bij een bruiloft, de overdracht van een huis en een huwelijksjubileum? Een medewerker van het Informatie en Advies Centrum van de AOb geeft het antwoord.
Krijg je een vrije dag bij een bruiloft, de overdracht van een huis en een huwelijksjubileum? Een medewerker van het Informatie en Advies Centrum van de AOb geeft het antwoord.

Beeld: Typetank

Juridisch advies: Heb ik recht op een vrije dag?

Bij de ene leraar in het basisonderwijs trouwt een nicht, de ander is zelf 25 jaar getrouwd en de derde heeft de overdracht van haar huis. Alle drie hebben ze dezelfde vraag: krijg ik een vrije dag?

Het antwoord voor de overdracht van het huis is een duidelijk ja. Een werkgever hoort betaald verlof te verlenen voor ‘zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden die zich tijdens werktijd voordoen’, staat in de cao-po. “Uit de toelichting blijkt dat de overdracht van een huis hier ook onder valt”, verklaart Wim Gulitz van het Informatie en Advies Centrum van de AOb.

De vragen over de huwelijken zijn minder eenduidig te beantwoorden. In de cao is alleen een vrije dag opgenomen voor huwelijk in de eerste of tweede graad, en een nicht valt onder de derde graad. En voor een huwelijksjubileum geldt geen automatisch betaald verlof meer. “Dat is sinds 2007 geschrapt uit de cao. Wel heeft ze recht op onbetaald verlof”, vertelt Gulitz.

Toch kunnen beide leraren hun werkgever verzoeken om met betaald verlof de feestelijkheden te mogen vieren. Zij kunnen zich namelijk eveneens beroepen op zeer persoonlijke omstandigheden die zich tijdens werktijd voordoen. “In de toelichting staat dat je een betaalde vrije dag krijgt voor het bijwonen van een huwelijk van een goede vriend(in). Dat geldt dan ook voor een nicht, mag je aannemen. De huwelijksjubilaris kan hier eveneens een beroep op doen. Maar je kunt dit verlof niet afdwingen, dit is ter beoordeling aan de directeur”, zegt Gulitz.

Meer nieuws