Beeld: typetank

Juridisch advies: Fit naar de finish

Werkaanpassingen en de regeling duurzame inzetbaarheid kunnen helpen om het lesgeven tot aan je pensioenleeftijd vol te houden. IAC-medewerker Jim van Emden heeft over dit onderwerp meer advies voor kleutermeester Joep (58) en muziekdocent Jim (59).

De werkgever heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat werknemers vitaal blijven. Uit de Arbowet volgt dat de werkgever beleid moet voeren om werkdruk en werkstress te voorkomen. Informeer hiernaar bij je werkgever of de medezeggenschapsraad.

Praktische tools

Je kunt het heft ook in eigen handen nemen. Voor werknemers in het primair onderwijs is daarbij het Platform Werkdruk ontwikkeld, te vinden op www.platformwerkdrukpo.nl Hier kun je terecht voor kennis, praktijkverhalen en praktische tools die helpen werkdruk in het primair onderwijs aan te pakken. In het voortgezet onderwijs kun je een kijkje nemen op de website van Voion (zoektermen: veilig, gezond en vitaal werken).

Ander werk

Is dit niet genoeg om tot een oplossing te komen, dan kun je wellicht in samenwerking met je werkgever zoeken naar ander passend werk, door middel van detachering en loopbaanbegeleiding. In overleg met je werkgever kun je hiervoor je professionaliseringsuren aanwenden. Daarnaast is het verstandig na te vragen of er budget beschikbaar is voor scholing of omscholing.

Tenslotte is er het vroegpensioen. Vanaf de eerste dag van de maand waarin je 60 wordt, kun je bij het ABP met pensioen gaan. De website Mijn ABP toont de financiële consequenties hiervan en het APB kan je nader informeren.

AOb-leden kunnen met vragen bellen naar het Informatie en Advies Centrum (IAC) van de AOb. Meer weten over het lidmaatschap? Ga naar deze pagina. 

Meer nieuws

Machtsmisbruik in een kleine wereld

Onacceptabel gedrag op de werkvloer? De normen veranderen, maar nog niet snel genoeg, vindt universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. Ze is voorzitter van de KNAW-commissie die gaat... LEES VERDER

Abuses of power in a small world

Unacceptable behaviour in the workplace? Norms are changing, but not yet quickly enough according to university professor Naomi Ellemers. She chairs the Royal Netherlands Academy... LEES VERDER

Pensioenpremie ABP stijgt in 2021

Het ABP, het pensioenfonds waar onderwijspersoneel bij aangesloten is, verhoogt de pensioenpremie volgend jaar. De premie stijgt van 24,9 naar 25,9 procent. Wie een ABP... LEES VERDER