Juridisch advies: Een vaststellingsovereenkomst

Een leerkracht in het basisonderwijs heeft een burn-out en wil vertrekken bij haar werkgever. Ze mailt: mijn werkgever biedt me een vaststellingsovereenkomst aan, waar moet ik op letten?

In een vaststellingsovereenkomst leggen werkgever en werknemer vast onder welke voorwaarden zij met wederzijds goedvinden een dienstverband beëindigen. Met de juiste inhoud geeft een vaststellingsovereenkomst aanspraak op een ww-uitkering en bovenwettelijke werkloosheidsuitkering.

“Wel heeft een werknemer bij een werkloosheidsuitkering sollicitatieplicht en moet hij beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt. Na zes maanden moet alle aangeboden arbeid worden geaccepteerd. Het advies is direct contact op te nemen met de juridische dienst van de AOb zodra een werkgever over een vaststellingsovereenkomst begint”, zegt Jacqueline van de Ruit, senior-jurist bij de AOb.

Opletten

Belangrijke onderdelen die in een vaststellingsovereenkomst terug kunnen komen zijn:

  • De ontslagreden, die staat er standaard in en is meestal onbekwaamheid/ongeschiktheid voor de functie. In de overeenkomst moet zijn opgenomen dat het initiatief bij de werkgever ligt. “Anders neemt u zelf ontslag en vervalt het recht op ww”, verklaart de jurist.
  • De eindafrekening, afspraken over betaling van vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en eventueel openstaand vakantieverlof.
  • De transitievergoeding, deze is niet verplicht bij een vaststellingsovereenkomst. “Deze ontslagvergoeding is een punt van onderhandeling”, vertelt Van de Ruit.
  • De einddatum, want om in het bijzonder onderwijs in aanmerking te komen voor een aansluitende ww-uitkering moet de opzegtermijn in acht worden genomen. Voor het openbaar onderwijs geldt geen opzegtermijn.
  • Een positief getuigschrift, dat is van belang om een andere baan te vinden.

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER