De AOb wil meer vaste banen op de universiteiten. De onderhandelingen beginnen vandaag.
De AOb wil meer vaste banen op de universiteiten. De onderhandelingen beginnen vandaag.

Beeld: Typetank

Inzet cao universiteiten: minder werkdruk en meer vaste banen

Meer vaste banen. Daar zet de AOb zich samen met de andere bonden voor in tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao op de universiteiten. Daarnaast wil de bond de loopbaanperspectieven binnen functies verbeteren, de koopkracht van universiteitsmedewerkers behouden en de hoge werkdruk verlichten.

Bonden deelden vandaag, op de eerste onderhandelingsdag, hun inzet met werkgeversorganisatie Universiteiten van Nederland (voorheen: VSNU). Speerpunt van de AOb is om het aantal functies dat een vaste baan krijgt na één jaar uit te breiden. “We hebben in de vorige cao hier stappen in gezet voor bijvoorbeeld de ondersteunende functies en hoogleraren”, zegt AOb-sectorbestuurder Donald Pechler die aan de onderhandelingstafel zit. “Maar we willen dit ook regelen voor de functies van docenten en onderzoekers. Als zij goed functioneren en structureel werk leveren, dan moeten ze na 12 maanden een vast contract krijgen. Dat staat voorop.”

‘De functies docenten en onderzoekers moeten na 12 maanden een vast contract krijgen’

Beter carrièreperspectief

Betere loopbaanperspectieven is een ander belangrijk punt in de inzet. Er moet een nieuwe indeling komen zodat medewerkers binnen hun eigen functie meer mogelijkheden hebben om door te groeien, zonder dat ze gelijk naar een andere functie hoeven over te stappen. Pechler: “Docenten die nu 80 procent lesgeven en 20 procent van hun tijd aan onderzoek besteden, krijgen in ons voorstel nog vier mogelijkheden om binnen de docentenfunctie door te groeien. Zij hoeven dan niet direct over te stappen naar de functie van universitair docent, waarbij ze minder lesgeven en meer onderzoek doen.”

De bonden willen naast de docentfuncties ook twee andere loopbanen meer mogelijkheden geven: dat zijn de hoogleraren/universitair (hoofd)docenten en de groep postdocs en senior onderzoekers. Pechler hoopt dat universiteiten zo minder snel zeggen dat er geen plek is voor een nieuwe universitair (hoofd)docent, maar dat werknemers dus wel promotie kunnen maken. Het moet voor werknemers mogelijk blijven om horizontaal naar verschillende functies over te stappen zodat alle loopbanen bereikbaar blijven, aldus de AOb-onderhandelaar.

Werkdrukvermindering

Voorstellen om werknemers fit aan het werk te houden, staan ook in de brief aan de werkgevers. “Wij stellen voor om in het jaargesprek verplicht de werkdruk en taakopdracht te bespreken”, zegt de AOb-onderhandelaar. “Hoeveel werk is er opgedragen en is dat reëel? Het is goed als dit jaarlijks besproken wordt tussen werknemers en leidinggevenden.”

‘De AOb stelt voor om in het jaargesprek verplicht de werkdruk en taakopdracht te bespreken’

Verder stellen de bonden heel wat punten voor om de werkdruk te verlichten. Bijvoorbeeld elke dag een half uur korter mogen werken voor werknemers vanaf 60 jaar. En voor alle werknemers: 40 uur op jaarbasis voor duurzame inzetbaarheid die ze naar eigen inzicht kunnen inzetten. Het recht op onbereikbaarheid is een ander punt. In weekenden en vakanties mogen werknemers hun mail of telefoon links laten liggen.

Koopkracht

Ook koopkrachtbehoud is een onderwerp waar de bonden zich hard voor maken tijdens deze onderhandelingsronde. Universiteitsmedewerkers moeten gecompenseerd worden voor de gestegen kosten van het levensonderhoud. Pechler: “Wij willen een loonsverhoging die tijdens de looptijd van de nieuwe cao de koopkracht garandeert en we willen een afspraak dat er altijd een automatische prijscompensatie is, zodat ook de koopkracht de aankomende jaren behouden blijft.”

De huidige cao loopt tot en met 1 april 2022 en wordt stilzwijgend verlengd. Deze cao blijft gelden totdat de partijen een nieuwe overeenkomst afsluiten.

Bekijk op alle thema’s de inzet van de onderwijsbonden via deze link. De Engelse versie vind je hier.

Word lid van de AOb. Samen staan we sterker aan de onderhandelingstafel voor jouw sector!

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER