Beeld: Pixabay

Invallerstekort belemmert gebruik Lerarenbeurs

Eén op de elf leraren in het basisonderwijs wordt afgeraden om een opleiding met een Lerarenbeurs te volgen vanwege het gebrek aan invallers.

De Lerarenbeurs kende tien jaar geleden een stormachtige start, met meer inschrijvingen dan plaatsen. De laatste jaren zijn er minder aanmeldingen en blijft er budget over. Toch blijft de beurs populair, zo blijkt uit onderzoek van de AOb onder ruim tweeduizend leden. Bureau Regioplan zette de enquête begin deze maand uit. Bij ongeveer een derde van de leraren in het basis- en voortgezet onderwijs wordt het gebruik van de beurs aangemoedigd. Ontwikkelingsmogelijkheden spelen daarbij de belangrijkste rol.

Ontmoedigd

Opvallend is dat op veel scholen onduidelijkheid bestaat over de beurs: vier op de tien geënquêteerden heeft geen idee of gebruik van de beurs wordt aangemoedigd of ontmoedigd. In het basisonderwijs wordt bijna één op de tien ontmoedigd, vanwege het gebrek aan invallers. In het voortgezet onderwijs is dat één op de twintig.

Juist in het basisonderwijs is de belangstelling voor de beurs om een aanvullende opleiding te doen erg groot. Van de groep tot 35 wil twee derde een extra bachelor of een eerste masteropleiding volgen. Van de groep tussen de 35 en 55 is dat nog steeds vier op de tien. Toch zijn er ook grote groepen die geen interesse hebben in de beurs. Hun voornaamste bezwaar is dat de combinatie van werk en opleiding te zwaar wordt.

Enquête

De enquête is ingevuld door 1170 leraren in het primair onderwijs en 853 leraren in het voortgezet onderwijs.

Wordt gebruik van de Lerarenbeurs op school aangemoedigd of ontmoedigd? leraren primair onderwijs leraren voortgezet onderwijs
Ja, aangemoedigd vanwege ontwikkelingsmogelijkheden 36% 30%
Ja, aangemoedigd om andere redenen 7% 9%
Nee, ontmoedigd vanwege gebrek aan invallers 9% 5%
Nee, ontmoedigd om andere redenen 10% 9%
Weet ik niet 38% 47%

 

Heeft de beurs gebruikt: leraren primair onderwijs leraren voortgezet onderwijs
tot 35 jaar 21% 35%
35 tot 55 jaar 24% 30%
55+ 19% 17%

 

Wil de beurs gebruiken: leraren primair onderwijs leraren voortgezet onderwijs
tot 35 jaar 67% 44%
35 tot 55 jaar 41% 33%
55+ 11% 8%

 

Reden om de beurs niet te gebruiken: leraren primair en voortgezet onderwijs
Te zwaar naast lesgeven 48%
Andere redenen 52%

 

Bron: AOb-ledenenquête over de Lerarenbeurs – februari 2018

Meer nieuws