Invallers vast contract in cao-loze periode

Een invaller in het bijzonder onderwijs kreeg van de rechter een vaste baan, omdat de Wet werk en zekerheid gold die met meer dan drie contracten toen een vaste baan voorschreef. De looptijd van de cao was afgelopen, het is een uitspraak die mogelijk voor meer mensen gevolgen heeft.

Eind oktober boog de kantonrechter van de rechtbank Oost-Brabant zich over de vraag of een schoolbestuur in het bijzonder onderwijs mocht afwijken van de nieuwe Wet werk en zekerheid die per 1 juli 2015 geldt en regels heeft voor opeenvolgende tijdelijke contracten, de ketenbepaling.

Een werkneemster uit het primair onderwijs spande een zaak aan tegen haar school, omdat zij vond dat ze recht had op een vast contract omdat ze binnen drie jaar een vierde contract aanging voor bepaalde tijd.

De Wet werk en zekerheid zegt dan dat je die werknemers in vaste dienst moet nemen.

Ruimere regeling

De school vond van niet en was van mening dat de ruimere regeling waarbij werknemers een onbeperkt aantal tijdelijke contracten kunnen krijgen uit de cao primair onderwijs 2014-2015 nog van toepassing was. Hoewel deze cao was opgezegd, vond de school dat dit toch nog gold omdat er geen nieuw cao-akkoord was.

De rechter gaat daarin niet mee: de looptijd van de cao was wél afgelopen en dus was de ketenbepaling van de Wet werk en zekerheid van toepassing en niet de oude regeling uit de cao. Scholen konden tussen 1 juli 2015 en 1 juli 2016 geen beroep doen op die oude regeling.

Recht op een vast contract?

Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor leraren in het bijzonder onderwijs die meerdere tijdelijke contracten kregen. Zij hebben misschien recht op een vast contract. Het openbaar onderwijs valt onder het ambtenarenrecht.

Had u voor 1 juli 2016 meer dan drie tijdelijke dienstverbanden of was u meer dan 24 maanden in tijdelijke dienst bij dezelfde werkgever in het bijzonder onderwijs? Dan heeft u misschien wel recht op een vast contract. Neem contact op met het Informatie en Adviescentrum van de AOb als u denkt dat u een vast contract had moeten krijgen via 0900-4636262

Meer nieuws

Leraar worden? Duik in het vak

Tijdens ‘Expeditie leerkracht’ ontdekken docenten-in-spe snel of het vak van leerkracht iets voor ze is. De eerste dag oefenen ze in het Technolab van de... LEES VERDER