Beeld: typetank

Internationale bonden slaan alarm over status lerarenberoep

Het gaat niet goed met de status van het lerarenberoep. Leerkrachten wereldwijd ervaren een hoge werkdruk, worden onderbetaald en niet genoeg gewaardeerd. Met corona stond het beroep in de schijnwerpers, maar dat heeft tot nu toe niet geleid tot structurele verbeteringen.

Dat staat in het rapport The Global Report on the Status of Teachers 2021 van Education International (EI), een samenwerkingsverband van vakbonden wereldwijd. Het vorige rapport over de status van leraren kwam uit 2018.

Geen prioriteit

Volgens EI zijn er meerdere factoren die de status van het beroep beïnvloeden. Professor Greg Thompson van de Queensland University of Technology in Australië en opsteller van het rapport, ziet dat lerarensalarissen te laag zijn en hij constateert dat overheden het onderwijs niet als prioriteit zien als het gaat om investeringen.

In een vragenlijst onder 128 vakbondsleiders in 94 landen die werken in verschillende sectoren, geeft meer dan 42 procent aan dat de arbeidsomstandigheden slechter zijn geworden in de afgelopen drie jaar. Zo is de werkdruk verder toegenomen. Iets meer dan de helft van de respondenten geeft aan dat die ‘onhandelbaar’ is. 66 procent vindt dat alle administratieve eisen bijdragen aan een te hoge werkdruk bij onderwijsprofessionals. Ook denkt de helft van de ondervraagden dat het lerarenberoep niet aantrekkelijk is voor jongeren. Het verloop van leraren is een probleem dat EI in alle sectoren ziet terugkomen; het sterkst in het funderend onderwijs.

Overheden zien het onderwijs niet als prioriteit bij investeringen

Onzeker werk

Wat niet meehelpt zijn onzekere contracten en ook daar slaan de bonden alarm over, want ze zien er steeds meer. Drie van de vijf respondenten wijst op het gebruik van tijdelijke of kortlopende contracten. Daarnaast verdienen leraren zonder vast contract in bijvoorbeeld Zuidwest-Azië en in Afrika beneden de Sahara, minder dan collega’s die wel in vaste dienst zijn. Zij krijgen ook minder goede professionele ondersteuning en werken onder slechtere arbeidsomstandigheden. Al met al helpt dat niet mee om het beroep als ‘aantrekkelijk’ weg te zetten voor jongeren. De bonden maken zich daar zorgen over.

Uit de vragenlijst onder de vakbondsleiders, die bestond uit 69 vragen, blijkt ook dat de meeste vakbonden vinden dat de overheid meer kan doen om het leraarsberoep op een positieve manier naar voren te brengen. In het rapport concludeert EI dat het te lage salaris, het imago van het leraarsberoep in de media en de verantwoordingsdruk voor onderwijspersoneel nog steeds de grootste problemen zijn. Het zijn dezelfde uitdagingen die EI al in 2018 benoemde.

Investeren

‘Dit rapport laat zien dat er een dringende behoefte is aan investeringen in leraren en in de studenten die ze opleiden’ , schrijft David Edwards, secretaris van EI. Hoognodig is het verhogen van de lonen en het verlagen van de werkdruk om de beste mensen te kunnen aantrekken en iedereen kwalitatief goed onderwijs te geven. Daarnaast moet er een duidelijke collectieve agenda komen waarover met de beroepsgroep zelf is onderhandeld.

De AOb stuurt elke maand een nieuwsbrief Internationale zaken uit. Abonneren? Blijf op de hoogte en schrijf je in. 

Meer nieuws