Peggy Dornan (44) is intern begeleider op basisschool Pius X in Bemmel.
Peggy Dornan (44) is intern begeleider op basisschool Pius X in Bemmel. "Ik geef geen les meer, maar ik heb een dienstverband als leraar in schaal LB. Mijn bestuur benoemt ib'ers op bestuursniveau en bekijkt welke er het beste past bij de benodigde competenties."

Beeld: Fred van Diem

Intern begeleider hoort niet in laagste salarisschaal

Veel intern begeleiders hebben een functie als leerkracht, maar in de praktijk geven zij zelden les. Een aparte functie als ib’er biedt uitzicht op een betere beloning, maar ook minder zekerheid.

Het is de to be or not to be van intern begeleiders (ib’ers): zijn hun werkzaamheden een taak of een functie? “De grote meerderheid heeft een functie als leerkracht met de interne begeleiding als taak”, weet Bianca Groen. Ze is docent bij de opleiding Ib’er en Remedial Teacher van Hogeschool Inholland en heeft haar eigen onderwijspraktijk bgrip.

Voorkeur

Welke positie de voorkeur verdient hangt af van de omstandigheden. Een voordeel van een functie als ib’er kan zijn dat je je alleen daarop kunt toeleggen. Een mogelijk nadeel is dat je er bij reorganisaties als eerste uit moet, omdat je behoort tot het onderwijsondersteunend personeel. “Met een functie als leerkracht verlies je bij krimp minder snel je baan omdat een werkgever je voor de klas kan zetten”, vertelt Groen. Ook houd je als leerkracht recht op de bindingstoelage, een financieel extraatje aan het eind van je salarisschaal.

Vanwege deze voordelen kiezen ib’ers volgens Groen vaak voor een functie als leerkracht. “Mensen in het onderwijs houden van zekerheid; als leerkracht heb je goede arbeidsvoorwaarden en is je rechtspositie beschermd. Bij een ib-functie moet je vaak solliciteren en gaan dienstjaren soms opnieuw tellen.”

Volgens Groen geven intern begeleiders in de praktijk zelden les. “Het is dus vreemd dat interne begeleiding nog als taak wordt gezien, terwijl het als functie wordt ingezet. Ib’ers die nog wel lesgevende taken hebben ervaren dit als heel belastend en zwaar.”

Onderwijsondersteunend

Groen pleit er daarom voor intern begeleiders een functie te geven als onderwijsondersteunend personeel. “Interne begeleiding als taak impliceert dat de zorgcoördinatie vergelijkbaar is met taken als de sinterklaasviering en het afscheid van groep 8, terwijl de verantwoordelijkheden echt anders liggen. Werkgevers verlangen veel kennis en vaardigheden en eisen vaak dat een ib’er een hbo+ of universitaire opleiding volgt. Dan mag je spreken van een functie in minimaal schaal 10 of 11.”

Docent Groen: “Basis van het werk is het managen van de zorg. Dat gaat over passend onderwijs, gedrags- en leerstoornissen en kennis van het zorgnetwerk. Communicatie is belangrijk: je voert regelmatig slechtnieuwsgesprekken met ouders. Ook coaching van leerkrachten is van belang, zodat de zorg goed wordt uitgevoerd in de klas. Als ib’er ben je de spil van de zorg op school.”

Fiftyfifty

Daarom vindt Groen dat ook ib’ers met een functie als leerkracht minimaal in schaal LB moeten zitten. “Nu zitten veel ib’ers nog in schaal LA, de verhouding is fiftyfifty”, schat Groen. Dat komt door de functiemix. “De eis voor een LB-functie is dat je minimaal 50 procent lesgevende taken hebt. Sommige besturen houden zich daar keurig aan, anderen zijn wat minder strikt.”

Op de Facebook-pagina van de AOb vertelt intern begeleider Peggy Dornan (44) meer over haar werk als ib’er en welk dienstverband zij heeft.

Meer nieuws