Een gebouw van de Hogeschool Utrecht op de Uithof
Een gebouw van de Hogeschool Utrecht op de Uithof

Beeld: Google Earth

Inspectie: voormalig hbo-bestuurder Bonhof kreeg cursus onterecht vergoed

De Onderwijsinspectie vindt het ‘hoogst onwenselijk’ dat toenmalig bestuursvoorzitter Geri Bonhof van de Hogeschool Utrecht kort voor haar vertrek in 2015 een opleiding van twaalfduizend euro vergoed kreeg. De cursus diende haar eigen belang. De raad van toezicht, die toestemming gaf, had daarom anders moeten handelen.

Dat blijkt uit een Inspectie-rapport over de vergoedingen die Bonhof kreeg in het jaar waarin ze afscheid nam. In september 2015 liep haar derde benoemingstermijn af en trad ze na twaalf jaar terug als voorzitter van de Hogeschool Utrecht. Ze kreeg een jaarsalaris van 182.900 euro mee, beduidend meer dan de maximale vertrekpremie van 75 duizend euro die volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT) sinds 2013 is toegestaan.

Maar omdat de vertrekregeling vastgelegd is in 2011, vóór het ingaan van de wet, valt die onder een gedogende overgangsregeling. Contractueel kon Bonhof aanspraak maken op een afscheidsbonus van anderhalf jaarsalaris (275 duizend euro), maar ze zag van een half jaarloon af.

Zakelijk belang

Ook de opleiding die de raad van toezicht Bonhof kort voor haar vertrek cadeau deed, is formeel niet tegen de regels. Van januari tot eind juni 2015 volgde de HU-voorzitter een opleiding bij Nyenrode Business Universiteit gericht op het functioneren van toezichthouders en commissarissen. De kosten á 12.093,95 euro (incl. btw) kwamen voor rekening van de hogeschool.

Dat was ‘hoogst onwenselijk’, oordeelt de Inspectie. Omdat Bonhof de cursus zo kort voor haar afscheid volgde, was er – anders dan de raad van toezicht beweerde – voor de hogeschool geen zakelijk belang.

Vraagtekens

Vorig jaar plaatste AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra al vraagtekens bij de cursusvergoeding van twaalf mille: “Dit bedrag zou op z’n minst afgetrokken moeten worden van de vertrekpremie.”

Daar denkt de raad van toezicht anders over, zo blijkt uit een reactie die hogeschoolblad Trajectum optekende van een HU-woordvoerder: ‘De Raad van Toezicht heeft kennis genomen van het rapport. De HU zal geen geld terugvorderen bij oud-collegevoorzitter Bonhof of andere stappen ondernemen.’

Meer nieuws