In totaal kwamen er 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie binnen afgelopen schooljaar. De meldingen die gaan over seksueel misbruik en discriminatie stegen.
In totaal kwamen er 1937 meldingen bij de vertrouwensinspecteurs van de inspectie binnen afgelopen schooljaar. De meldingen die gaan over seksueel misbruik en discriminatie stegen.

Beeld: Typetank

Inspectie: Meer meldingen misbruik en discriminatie

Het aantal meldingen van seksueel misbruik en discriminatie op scholen is vorig schooljaar gestegen in vergelijking met een jaar eerder. In totaal werden er vorig schooljaar 134 meldingen gedaan over seksueel misbruik en 57 meldingen kwamen bij de inspectie binnen over discriminatie.

Dat maakt de Onderwijsinspectie vandaag bekend. Het gaat over meldingen die gedaan zijn in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs en het speciaal onderwijs.

Terugdringen

Volgens de inspectie was het aantal meldingen over seksueel misbruik alleen in 2003 en 2005 hoger dan afgelopen schooljaar. ‘In 2005 was het aantal meldingen het hoogst, we rapporteerden toen 164 meldingen’, aldus de inspectie. Vergeleken met een schooljaar eerder, in 2016/2017, steeg het aantal meldingen seksueel misbruik van 106 naar 134 in 2017/2018. ‘Het lukt niet om het aantal terug te dringen’, schrijft de inspectie.

Het gaat bij seksueel misbruik om aanranding, ongewenste hinderlijke aanrakingen en ontucht met misbruik gezag of een ongewenste relatie tussen een leraar en een leerling. In bijna de helft van de meldingen, 48 procent, is de verdachte ‘een met taken belast persoon’. Met zestig meldingen kwamen er in het voortgezet onderwijs de meeste signalen over seksueel misbruik binnen bij de inspectie.

De inspectie keek ook of ‘#Metoo’, -de beweging die opkwam in 2017 waarbij mensen op sociale media de hashtag deelden om te laten zien dat ze te maken hebben gehad met seksuele intimidatie of misbruik- zorgde voor een hoger aantal meldingen over seksuele intimidatie of misbruik. De inspectie zag geen toename, maar houdt een slag om de arm. ‘We weten niet hoeveel meldingen seksueel geweld we in deze periode hadden geregistreerd zónder de #MeToo beweging.’

Discriminatie

Ook in de categorie discriminatie is een stijging te zien: van 28 in 2016/2017 naar 57 meldingen in 2017/2018. Vooral in het primair onderwijs namen de meldingen toe. Volgens de inspectie nam vooral de discriminatie op grond van een migratieachtergrond flink toe. Minder meldingen gingen over discriminatie op basis van geloof.

Ouders, leerlingen, schoolleiders, docenten, vertrouwenspersonen en bestuurders kunnen bij een vermoeden van seksuele intimidatie, seksueel misbruik, psychisch en fysiek geweld of discriminatie en radicalisering een melding doen. Vorig schooljaar kwamen er in totaal –over alle categorieën- 1937 meldingen binnen. Dat is 6 procent minder dan in 2016/2017. Vooral bij de categorie psychisch geweld daalde het aantal meldingen. En een deel van de daling komt door een wijziging in de procedure met thuiszitters.

Zorgelijk

De inspectie noemt de stijging van de twee categorieën ‘zorgelijk’. Ook zien de vertrouwensinspecteurs dat de ‘complexiteit, intensiteit en urgentie’ van de meldingen toeneemt. Bovendien zijn niet alle klachtenprocedures op scholen goed te doorgronden of niet transparant voor ouders.

Meer nieuws