Inspectie geeft bestuur Roc West Brabant ‘laatste kans’

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in de manier waarop het bestuur van Roc West Brabant de kwaliteit van het onderwijs aanstuurt. De leiding is niet ‘in control’, het ontbreekt aan samenhangende maatregelen en er moeten betere prioriteiten worden gesteld.

De Onderwijsinspectie heeft geen vertrouwen in de manier waarop het bestuur van Roc West Brabant de kwaliteit van het onderwijs aanstuurt. De leiding is niet ‘in control’, het ontbreekt aan samenhangende maatregelen en er moeten betere prioriteiten worden gesteld.
Dat constateert de Inspectie in een rapport over het bestuurlijk handelen. De instelling krijgt nog een laatste kans om de greep op het onderwijs structureel te verbeteren. De Inspectie wil voor de winter verbetering zien, anders dreigt het dossier met de stempel ‘wanbeheer’ naar de minister te worden gestuurd. Met ruim zevenduizend vo-leerlingen en een kleine zestienduizend mbo-studenten behoort Roc West Brabant tot de grootste instellingen in de sector.

‘Het bestuur is er tot op heden onvoldoende in geslaagd om de noodzakelijke verbeteringen met name op organisatiebreed niveau tijdig tot stand te brengen. Het blijft veelal bij plannen, intenties en maatregelen, die deels reactief worden genomen. Er is daardoor, en door gebrek aan samenhang, onvoldoende waarborg dat de verbeteringen, die wij overigens wel in de colleges zelf zien, tot voldoende resultaat leiden en duurzaam verankerd zijn’, aldus het Inspectie-rapport.

Samenhang

Bij de afzonderlijke colleges, die het onderwijs verzorgen, ziet de Inspectie wel vooruitgang. Tegelijkertijd ervaren onderwijsteams grote druk door gebrek aan prioriteiten en samenhang in de maatregelen die ze op hun bord krijgen. Over de raad van toezicht is de Inspectie positief.

Het onderzoek, uitgevoerd in maart, volgt op eerdere rapporten waarin tekortkomingen werden gesignaleerd. De instelling stelt druk aan de slag te zijn met verbeteringen. Interim-bestuursvoorzitter Rob Neutelings in een interview met de Volkskrant vandaag: ‘De inspectie kwam in maart langs, nu pas verschijnt het rapport. In de tussentijd is er veel gebeurd. We hebben het conceptrapport in april al intern gedeeld met managers en directeuren. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Het werkte. Opvallend was dat zich bijna aangetast voelden in hun beroepseer. Ze hebben de mouwen opgestroopt en wilden aan de slag. We gaan samen zorgen dat de inspectie in november wel tevreden kan zijn.’

Wisselingen

Al jaren is Roc West Brabant bezig orde op zaken te stellen, op verschillende gebieden. In 2014 belichtte het Onderwijsblad de problemen rond commerciële opleidingen voor luchtvaarttechniek en het kapitale Trivium-vastgoedcomplex in Etten-Leur dat al lang geen onderwijsfunctie meer heeft.

In het roc-bestuur zijn verschillende wisselingen geweest. Begin april dit jaar maakte bestuursvoorzitter Arjan Kastelein bekend dat hij deze zomer zou vertrekken. Kastelein zat sinds 2010 in de raad van bestuur. In 2012 nam hij de voorzittershamer over van Rob Franken, die lange tijd aan het roer heeft gestaan.
In 2012 trad ook Ilona Dulfer toe tot het bestuur. Eind 2015 legde Dulfer, onder meer verantwoordelijk voor onderwijs en kwaliteitszorg, haar functie neer. Ze nam blijkens het jaarverslag afscheid met een vertrekregeling van 75 duizend euro.

Meer nieuws