Inspectie buigt zich over vergoeding ex-baas Hogeschool Utrecht

De Onderwijsinspectie gaat bekijken of de Hogeschool Utrecht zich correct heeft verantwoord over de gouden handdruk en opleidingskosten van ex-voorzitter Geri Bonhof. Dat laat een inspectie-woordvoerder desgevraagd weten.

Bonhof nam vorige zomer na twaalf jaar afscheid van de Hogeschool Utrecht, nadat haar contract per 1 september 2015 was afgelopen. Ze kreeg een jaarsalaris mee van 182.900 euro. Ook declareerde Bonhof in haar afscheidsjaar ruim vijftienduizend euro aan ‘deskundigheidsbevordering’. Dat bedrag betreft met name een opleiding voor commissarissen in het bedrijfsleven bij de Nyenrode Business Universiteit.

Volgens de Wet normering topinkomens (Wnt) geldt een maximale ontslagvergoeding van 75 duizend euro. Vertrekpremies die vóór de wet al zijn vastgelegd, vallen onder een overgangsrecht en blijven buiten schot. Volgens de hogeschool geldt dat ook voor Bonhofs ontslagvergoeding.

Loopbaanfase

In een reactie aan het Onderwijsblad liet de raad van toezicht drie weken geleden weten dat er feitelijk geen sprake is van een ontslag.

‘Met ontslag wordt hier bedoeld het beëindigen van het dienstverband door het verstrijken van de benoemingstermijn en het niet herbenoemen. Volgens gemaakte contractuele afspraken heeft mevrouw Bonhof recht op een vergoeding wegens einde dienstverband.’

De raad van toezicht stelt bovendien dat Bonhof recht had op een vergoeding van anderhalf jaarsalaris en dat ze vrijwillig heeft afgezien van een half jaarsalaris.

Over de commissaris-opleiding, die Bonhof kort voor haar vertrek volgde, stelde de raad van toezicht in een reactie dat die in het belang zou zijn van de hogeschool. ‘De Raad van Toezicht stimuleert leden van het College van Bestuur een commissariaat als nevenfunctie te bekleden, als kwaliteitsimpuls voor het eigen functioneren als bestuurder. Het gevolgde scholingstraject is daarbij ondersteunend geweest – en daarmee in het belang van de HU. Voor mevrouw Bonhof paste het scholingstraject bij haar loopbaanfase.’

Wrang

De Hogeschool Utrecht raakte eerder in opspraak nadat medewerkers vertelden dat ze onder druk gezet werden met een geringe vertrekvergoeding ontslag te nemen.

Wrang, noemde AOb-rayonbestuurder Jan Dijkstra de gouden handdruk eerder. “Een bestuurder die twee ton meekrijgt, terwijl medewerkers met minimale vergoedingen moesten vertrekken, dat is scheef. Zo’n vertrekpremie past niet in het huidige maatschappelijke klimaat, helemaal als je als bestuurder al die jaren al meer dan uitstekend bent beloond.”

Meer nieuws