#ikverdienmeer, of er nu wordt onderhandeld of niet

De AOb gaat door met de actie #ikverdienmeer, ook nu de onderhandelingen zijn gestrand voor een nieuw kabinet. 'De werkdruk moet omlaag en het salaris moet omhoog. Dus schreeuw het van de daken, plaats het op Facebook, deel het op Twitter: u verdient meer', schrijft AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen.

Het gaat te ver om te zeggen dat ik geschokt was toen gisteren het nieuws kwam dat de onderhandelingen voor een kabinet van VVD, CDA, D66 en GroenLinks voor nu zijn gestrand. De visies van de vier partijen liggen ver uiteen – ook op het gebied van onderwijs – en het zegt veel over de wil om er uit te komen dat ze zo lang zijn doorgegaan met het zoeken van compromissen.

Hoe dat compromis op het dossier onderwijs er uit had gezien: we kunnen er alleen maar naar gissen. De signalen die we vorige week kregen tijdens het Kamerdebat over werkdruk en beloning in het primair onderwijs voorspelden weinig goeds. Met name bij de VVD was toch een sentiment te bespeuren in de geest van ‘met een aai over de bol is dat onderwijspersoneel ook tevreden’ zodra er gesuggereerd werd dat het salaris omhoog moet en de werkdruk omlaag.

Stakingskas

Een dag later hakten we met het bestuur van de AOb een knoop door:

We adviseren de vereniging deze week de stakingskas te openen.

Daarmee is een formele horde genomen en kunnen we van start gaan met voorbereidingen voor werkonderbreking zodra we daartoe aanleiding zien.

Dat de onderhandelingen zijn vastgelopen, betekent bepaald niet dat we dat voornemen weer loslaten. Integendeel: het ligt voor de hand dat de VVD als veruit grootste partij gewoon aan zet blijft en ik zeg niets geks als het voor de hand ligt dat ook het CDA in elke combinatie met de conservatief-liberale partij blijft meedoen. En laten dat van de vier onderhandelende partijen nu net de twee zijn die in ieder geval in het verkiezingsprogramma het minst willen investeren in onderwijs.

Doorgaan

Dus zoals ik aanneem dat de collega’s van PO in Actie gewoon doorgaan met hun initiatieven, zet de AOb #ikverdienmeer door, het liefst met alle andere organisaties die in actie zijn. Omdat het vandaag misschien wel nog harder nodig is dan gisteren.

Natuurlijk: we zullen ons wat minder concentreren op de vier onderhandelende partijen en wat meer de breedte zoeken op het Binnenhof. Om die reden hebben we een gang langs de partijkantoren van VVD, CDA, D66 en GroenLinks even uitgesteld. Want ofschoon D66 en GroenLinks al wel snappen dat ons onderwijs om forse investeringen vraagt, komen zij ook bij lange na niet aan de 6 miljard euro extra die we jaarlijks nodig hebben om onze arbeidsmarkt weer gezond te krijgen.

Gesprek

Daar gaan we graag over in gesprek. Niet alleen met Kamerleden, maar juist op partijniveau: daar worden immers de programma’s geschreven, daar wordt de langetermijnvisie bepaald. Dat tochtje plannen we later alsnog, allicht met een wijziging in de route. Twee dagen na stukgelopen onderhandelingen hebben de partijen wat anders te doen en dat snappen wij ook.

Maar #ikverdienmeer leeft. De werkdruk moet omlaag en het salaris moet omhoog. Alleen met een gezonde arbeidsmarkt kan het onderwijs optimale kwaliteit bieden. Dus schreeuw het van de daken, plaats het op Facebook, deel het op Twitter: u verdient meer.

Liesbeth Verheggen, AOb-voorzitter

Meer nieuws