'Het aantal afgestudeerden zal door de toetsen dalen', zeggen onderzoekers
'Het aantal afgestudeerden zal door de toetsen dalen', zeggen onderzoekers

Beeld: Pixabay

Honderden pabo-afgestudeerden minder door opleidingseisen

De vooropleidingseisen die sinds 2015 bij de pabo’s gelden voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, kosten jaarlijks honderden afgestudeerden. Onderwijsminister Slob handhaaft de eisen, maar wil wel knelpunten wegnemen. Dat blijkt uit diverse rapporten en brieven die onlangs zijn gepubliceerd.

Havisten en mbo’ers die naar de pabo willen en geen eindexamen hebben gedaan in aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek, moeten sinds 2015 laten zien dat hun kennis op deze gebieden van voldoende niveau is. Door zo’n toets gaat er, zo is het idee, op de pabo minder tijd verloren met het op peil brengen van de kennis van de studenten. Bovendien zou het de kwaliteit van de afgestudeerden vergroten.

Daling instroom

Al meteen na invoering van de eisen bleek dat de instroom van de pabo’s kelderde. De instroom vanuit de havo daalde met zo’n 20 procent, die vanuit het mbo met 50 procent: in totaal gaat het om zo’n 1200 studenten minder. Het effect van de eisen is groter voor vrouwelijke aspirant-studenten en voor studenten met een lagere sociaal-economische status of een migratie-achtergrond.

‘Iets meer dan de helft van de ondervraagde pabo-studenten meldt nauwelijks tot geen winst van de toets te ervaren’

De – enigszins omstreden – toetsen hebben wel geleid tot een iets hogere doorstroom vanuit het eerste naar het tweede jaar van de pabo, constateert het Centraal Planbureau (CPB) in het recente rapport ‘Het effect van bijzondere nadere vooropleidingseisen op de pabo’. Deze stijging kan de grote daling van de instroom echter bij lange na niet compenseren. ‘Het aantal studenten dat de pabo afrondt zal dalen’, voorspelt het CPB.

Daling

Hoe groot die daling precies is, is nog niet te zeggen omdat er nog geen cijfers van het aantal afgestudeerden beschikbaar zijn. Het CPB heeft wel cijfers over de tussentijdse doorstoom, en direct na invoering begonnen er zo’n achthonderd studenten minder aan het tweede jaar van de pabo. Het lijkt – met 1200 minder instromers en 800 minder doorstromers – dus veilig om te stellen dat de eisen jaarlijks zeker honderden afgestudeerden kosten.

Winst

Het effect van de toetsen op de kwaliteit van de stagiairs en – straks – de kwaliteit van de afgestudeerden is nog niet helder, zo blijkt uit het recente rapport ‘Evaluatie vooropleidingseisen pabo’ van ReserchNed. Iets meer dan de helft van de ondervraagde pabo-studenten meldt nauwelijks tot geen winst te ervaren van het feit dat ze voor zo’n toets geslaagd zijn.

De toetsopgaven worden doorgelicht op een eventuele ‘westerse bias’

En slechts twintig procent van de ondervraagde schoolleiders ziet een positief effect van de toetsen op de motivatie van stagiairs en startende leerkrachten. Maar slechts een klein deel van de ondervraagde schoolleiders en leraren (15 procent) pleit voor afschaffing van de toetsen.

Afschaffen

Dat laatste is minister Slob ook niet van plan, zo schrijft hij half december in een brief aan de Tweede Kamer. Hij wil wel de knelpunten wegnemen. Zo wil hij nog meer investeren in stoomcursussen en studiemateriaal waarmee studenten zich – zoals dat ook nu al het geval is – kunnen voorbereiden op de toetsen. Om aspirant-studenten met een migratie-achtergrond te stimuleren wil Slob de toetsopgaven gaan doorlichten op een eventuele ‘westerse bias’. Verder wil hij met de pabo’s afspraken maken over een eventuele zomerschool voor deze groep aspirant-studenten.

Meer nieuws