Het is belangrijk dat we met veel zijn

Sam’s moeder stemde keurig op Wim Kok. Hij was zelf nog maar 16, toen hij zich bij de PvdA aansloot. En zodra hij als docent voor de klas stond, werd hij lid van de AOb. Want, zo zegt Sam Verduijn (30, docent Burgerschap op ROC Amsterdam): “Een vakbond staat voor mij voor solidariteit en een stevig tegengeluid tegenover werkgevers. Iedere docent kan ruzie krijgen met zijn opleidingsmanager, of ziek worden. Dan wil je beschermd zijn.”

Allereerst de collectiviteit. “Goede arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk voor mij. Maar ze zijn er niet alleen voor mij. Natuurlijk: ik kan ziek worden of een conflict krijgen met mijn manager en dan is het fijn als de vakbond mij beschermt. Maar ook als dat mij nooit overkomt, is het belangrijk dat er een vakbond is. Bijvoorbeeld voor collega’s die minder fortuinlijk zijn.”

Second opinion

Zo kreeg Sam’s collega van een bedrijfsarts een advies waardoor hij van baan zou moeten wisselen. Deze collega schakelde de AOb in en kwam hij er achter dat hij recht had op een second opinion. Dit tweede advies pakte zodanig anders uit dat de docent in kwestie gewoon terug kon komen in zijn oude baan. Sam Verduijn: “Daarom is het belangrijk dat we met veel zijn. En daarom wil ik me graag inzetten voor de AOb. Heb je een vraag over je dienstverband, je salaris, een conflict: je kunt altijd contact zoeken met de AOb en krijgt een deskundig advies.”

“Vrijheid en individualiteit zin heel belangrijk voor mijn generatie”

Sam vindt de spagaat waarin zijn generatie zich bevindt heel interessant. “Vrijheid en individualiteit zijn heel belangrijk voor ons. Maar hoe zorgen we ervoor dat mensen die, om welke reden dan ook, niet mee kunnen komen, toch beschermd worden? Binnen de AOb is er ruimte voor die vragen en zoeken we samen naar oplossingen. Bijvoorbeeld bij de Groene Golf, een onderdeel van de AOb voor jonge leraren.”

“Dat het ons niet meer zou gaan om baanzekerheid, maar om werkzekerheid, dat is echt onzin”

Ook voor jonge leraren is het relevant om ‘tegenmacht’ te organiseren. “Want als werkgevers teveel vrijheid krijgen, ontstaat willekeur. Ik erger me wel eens aan de manier waarop bestuurders over mijn generatie praten. Onlangs nog, in beleidsstuk van de MBO-raad: allemaal mooie woorden over jonge leraren die zo graag flexibel zijn. Dat het niet meer gaat om baanzekerheid, maar om werkzekerheid. Dat is echt onzin. Ook mijn jonge collega’s willen weten waar ze aan toe zijn. Ook zij willen een huis kunnen kopen. Daarom is het belangrijk dat er een organisatie is die namens hen een tegengeluid kan laten horen.”

De rol van vakbonden

Tijdens zijn opleiding als docent Burgerschap verdiepte Sam zich al in de rol die arbeid in het leven van mensen inneemt de rol van vakbonden. “Als je alleen al ziet wat vakbonden afgelopen honderd jaar voor werknemers hebben bereikt, dan zou je gewoon lid moeten worden.”

Meer nieuws