Beeld: Typetank

Helpdesk NPO-gelden open voor leraren

Onderwijsteams die onvoldoende betrokken worden bij de besteding van het geld uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) kunnen bellen naar een speciale helpdesk van het ministerie van Onderwijs. De helpdesk is te bereiken op 0800 424 04 24.

De betrokkenheid van het onderwijspersoneel is cruciaal, zo schreef Onderwijsminister Arie Slob eerder in een brief aan de Tweede Kamer. De AOb is het daarmee eens en maakte verschillende handreikingen (klik hier voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo en wetenschappelijk onderwijs) om de onderwijsteams en medezeggenschap te ondersteunen.

Betrokken

Leraren weten waar de achterstanden van leerlingen of studenten zitten en ook welke maatregelen nodig zijn. Zij moeten goed betrokken worden bij de interventies die de achterstanden moeten wegwerken. Als dat niet het geval is, kunnen ze contact opnemen met de helpdesk. Ook als het schoolbestuur zonder overleg geld afroomt, is het noodzakelijk om contact op te nemen met de helpdesk.

De hulplijn is er al sinds half mei, maar werd tot nu toe vooral gebruikt door bestuurders. OCW heeft onlangs de helpdesk ook voor leraren opengezet die vinden dat ze te weinig betrokken worden bij de verdeling van het geld. Op werkdagen kunnen onderwijsteams tussen 10.00 en 14.00 uur bellen of vragen stellen.

Vrijblijvend

Na een telefoontje kan het ministerie samen met de werkgeversorganisaties PO-raad en VO-raad besturen aanspreken. De AOb heeft veel kritiek gehad op deze helpdesk, vooral omdat deze geen sancties kan uitdelen en daarmee te vrijblijvend is. AOb-voorzitter Tamar van Gelder: “Betrokkenheid is alsnog niet afdwingbaar, want er zijn geen formele regels opgesteld. Bij het meldpunt van de werkdrukmiddelen in 2018 was dit bijvoorbeeld wel het geval, omdat de bonden, de werkgevers en OCW een overeenkomst hadden gesloten.”

Motie

Ook de Tweede Kamer had de verdeling van de NPO-gelden liever anders gezien. Vorige week werd de motie van D66-Kamerlid Paul van Meenen en zijn collega van de PvdA Habtamu de Hoop aangenomen die opriepen om de NPO-gelden op dezelfde manier te verdelen als de werkdrukgelden in het primair onderwijs. Het geld wordt overgemaakt naar de scholen en het team bepaalt dan waar het geld aan wordt besteed. Van Gelder: “Wij hebben hier voor gepleit, want alleen dan kun je het geld vanaf de werkvloer ‘bottom-up’ inzetten.”

Wil je meer weten over het Nationaal Programma Onderwijs? Ga naar onze pagina waar alle informatie is gebundeld.

Meer nieuws