Het lerarentekort in het speciaal basisonderwijs neemt dramatische vormen aan.
Het lerarentekort in het speciaal basisonderwijs neemt dramatische vormen aan.

Beeld: Typetank

‘Hele speciaal basisonderwijs naar vier dagen’

Geen leerkrachten, geen invallers en geen mogelijkheden om groepen op te delen: het lerarentekort in het speciaal basisonderwijs neemt dramatische vormen aan. Dat blijkt uit interviews met schooldirecteuren in het maart-nummer van het Onderwijsblad. “Misschien is een vierdaagse schoolweek voor het hele speciaal basisonderwijs een oplossing”, zegt Suzanne de Koning, bestuurslid van SBOwerkverband.

Het lerarentekort slaat extra hard toe in het speciaal basisonderwijs, zo blijkt uit interviews met directeuren van scholen voor speciaal basisonderwijs. Want de vijver waarin het speciaal basisonderwijs naar leraren vist, is vele malen kleiner dan die van het reguliere onderwijs.

“Wij hebben ondernemende, energieke leerlingen en die vergen extra vaardigheden van leerkrachten”, zegt Suzanne de Koning van SBOwerkverband. Dit is een vereniging van scholen voor speciaal basisonderwijs. Dat maakt de spoeling dun.

‘Onze doelgroep is niet zodanig dat je zegt: Ik doe de tussendeur open en draai vandaag twee klassen tegelijk’

Ook hebben de leerlingen in dit type onderwijs veel structuur nodig, en die structuur is niet gebaat bij het inzetten van invallers, als die al te vinden zouden zijn.

Om diezelfde reden is het opdelen van groepen niet echt een optie. “Onze doelgroep is niet zodanig dat je zegt: Ik doe even de tussendeur open en draai vandaag twee klassen tegelijk”, zegt een directeur in het Onderwijsblad. “Overal drie leerlingen bij”, zegt een andere directeur, “is niet te doen. Niet voor de kinderen zelf, en niet voor de klas waar ze in terechtkomen.”

Twee banen tegelijk

Om geen groepen naar huis te hoeven sturen gaan directeuren en intern begeleiders (ib’ers) zelf maar voor de klas staan. “Onze ib’er stond vorig schooljaar eigenlijk structureel voor de groep”, zegt één van de directeuren. “Ondertussen probeerde ze ook haar ib-werk bij te houden, dus draaide ze bijna twee banen tegelijk.” De toenmalige directeur deed dat ook – en die is nu ziek.

De Koning van SBOwerkverband begrijpt, aan de ene kant, goed dat scholen hun ambulante mensen voor een groep zetten. “Toch pleeg je daarmee echt roofbouw op je team en schoolorganisatie. Dit lerarentekort mag niet óók nog eens ten koste van je personeel gaan. Ik zou zeggen: dan maar de groep opnieuw naar huis sturen.” Dat laatste gebeurt dan ook regelmatig. Een van de directeuren deed dat dit schooljaar al twaalf keer.

Salaris

De oplossing, volgens directeuren, is in elk geval meer salaris. ”Het beroep moet aantrekkelijker worden, status hangt ook af van salaris.”

En zo lang dat salaris niet geregeld is, blijven alleen noodmaatregelen over. “Misschien kan het hele speciaal basisonderwijs toe naar een vierdaagse schoolweek”, zegt De Koning van SBOwerkverband. “Ik ben een groot voorstander van passend onderwijs en zie veel kansen in de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs maar: zonder leerkrachten wordt het niks.”

Het complete artikel verschijnt in het Onderwijsblad van 3 maart. AOb-leden ontvangen elke maand het blad.

Meer nieuws