"Hoge werkdruk heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs."

beeld: Pixabay

Hbo-docenten werken ook in weekenden en vakanties

Overwerk is heel normaal onder hbo-docenten. Ze draaien per week 30 procent meer uren dan in hun contract staat, blijkt uit nieuw onderzoek. “Dit is geen ervaren werkdruk, maar onbetaald overwerken”, reageert de AOb.

Hoge werkdruk is al jarenlang een issue in het hbo. Om er meer zicht op te krijgen vroegen hogescholen en vakbonden bureau Zestor om onderzoek te doen naar de tijdsbesteding van hbo-docenten.

Het liet 615 docenten van vier hogescholen een enquête invullen. Gemiddeld hebben ze een aanstelling van 31,1 uur in de week, maar werkten ze 41 uur, dus 9,9 uur extra. Slechts 4 procent van de ondervraagden krijgt zijn werk af binnen de uren waarvoor ze betaald worden. Bijna twee derde lukt dit ‘meestal niet’ of ‘nooit’.

Weekend

Dus werkt het leeuwendeel van de docenten regelmatig in de weekends (gemiddeld 4,3 uur), waarin ze vooral toetsen voorbereiden en nakijkwerk doen, maar ook administratieve taken uitvoeren. En ook in hun vakanties werken ze 5,8 uur per week.

Geen wonder misschien dat een deel van de geënquêteerden administratieve taken, (team)overleggen en studiedagen onbelangrijk en tijdrovend vindt. 53 procent heeft te weinig tijd voor deskundigheidsbevordering en 43 procent komt niet toe aan onderwijsvernieuwing, terwijl ze dit wel belangrijk vinden.

Geschrokken

AOb-bestuurder Douwe van der Zweep, medeopdrachtgever van het onderzoek, is niet verbaasd over de onderzoeksresultaten. “Maar ik schrik er toch wel van. Je ziet dat collega’s structureel meer werken dan waarvoor ze zijn aangesteld. Dit is geen ervaren werkdruk, maar onbetaald overwerken. Doorwerken in de weekenden en vakanties moet je echt niet willen, die tijd heb je nodig om te herstellen.”

Van der Zweep: “Als meer dan de helft van de collega’s tijd tekortkomt om de vakkennis op peil te houden heeft dat ook gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs. Er is dringend behoefte aan meer vrij besteedbare werktijd binnen de taakopdrachten.”

Werk je in het hbo en wil je graag aangehaakt blijven bij wat de AOb doet? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief hbo.

 

Meer nieuws