Een oud-docent van Fontys hogeschool verloor een rechtszaak over een digitale bundel die ze had gemaakt in haar eigen tijd en waar ze het auteursrecht over claimde.
Een oud-docent van Fontys hogeschool verloor een rechtszaak over een digitale bundel die ze had gemaakt in haar eigen tijd en waar ze het auteursrecht over claimde.

Beeld: Typetank

Hbo-docent verliest rechtszaak tegen Fontys om copyright

Een hbo-docent heeft een rechtszaak van haar voormalige werkgever Fontys verloren. Ze eiste het auteursrecht van een opgavenbundel die ze in haar eigen tijd had gemaakt.

Docenten moeten goede afspraken met hun werkgever maken als ze extra werk verrichten. Die conclusie trekt vakbondsbestuurder Douwe van der Zweep van de Algemene Onderwijsbond (AOb) uit een vonnis in het nadeel van een hbo-docent.

De docent en een collega wilden het oefenmateriaal en de opgaven voor het vak technologie verbeteren. Ze schatten in dat ze daar elk 100 uur extra werk aan zouden hebben, maar de toenmalige directeur van de opleiding wilde die uren niet geven.

Docenten moeten goede afspraken met hun werkgever maken als ze extra werk verrichten

Toch door

Ze gingen er toch mee door en stelden twee bundels samen met opgaven die zij en andere collega’s van de vakgroep hadden gemaakt. Volgens de docent deed ze dat ‘volledig op eigen initiatief’, ‘met eigen middelen’ en ‘in haar eigen tijd’.

Toen Fontys de docent later toch voorstelde om de bundels digitaal beschikbaar te stellen, wilde ze daar wel aan meewerken, maar ze stemde niet in met de voorwaarden. In juli 2020 zette Fontys desondanks een nieuwe opgavenbundel chemische technologie online waarin grote delen tekst van de docent waren overgenomen.

De inmiddels oud-docent stapte naar de rechter. Ze claimde het auteursrecht van de bundel en eiste dat Fontys de digitale bundel zou terugtrekken. Bovendien wilde ze een schadevergoeding van ten minste tienduizend euro en een rectificatie op de homepage van de Fontys-website.

De docent claimde het auteursrecht van de bundel, eiste een schadevergoeding en een rectificatie

Kerntaak

Maar Fontys vindt dat het tot de kerntaak van een docent in salarisschaal 11 hoort om inspirerend en interactief onderwijs te verzorgen, leerarrangementen te ontwerpen en onderzoeksopdrachten op te stellen. En zo ziet de rechter dat ook.

Volgens het vonnis zijn de werkzaamheden van de docent in het kader van haar functie vervuld. Dat zij dit grotendeels in haar vrije tijd heeft gedaan en dat Fontys er geen opdracht voor heeft gegeven, doet daar kennelijk niets aan af.

De rechter verwijst naar de Auteurswet die bepaalt dat het auteursrecht berust bij degene in wiens dienst het werk is gedaan

De rechter verwijst verder naar de Auteurswet die bepaalt dat het auteursrecht berust bij degene in wiens dienst het werk is gedaan, ’tenzij tussen partijen anders is overeengekomen’.

Het toont aan hoe belangrijk het is dat een docent vooraf duidelijke afspraken met de opleiding maakt, zegt AOb-bestuurder Van der Zweep. “Anders krijg je dit soort vaagheden.”

AOb-leden kunnen voor juridische vragen terecht bij onze juridische medewerkers. Word lid! 

Meer nieuws

Aflopende cao’s verlengd

De cao’s in het primair, voortgezet en wetenschappelijk onderwijs zijn stilzwijgend verlengd. Dit betekent dat de afspraken uit de huidige cao’s uit deze sectoren blijven... LEES VERDER