Download de handige infographic om te gebruiken bij het gesprek over de werkverdeling.
Download de handige infographic om te gebruiken bij het gesprek over de werkverdeling.

Beeld: Typetank

Handig overzicht voor gesprek over taakverdeling

In de nieuwe cao in het primair onderwijs bepaalt het schoolteam de werkverdeling. Per 1 augustus 2019 moeten de afspraken op papier staan. De bonden en de werkgeversorganisatie PO-raad maakten een handige infographic om te gebruiken bij het gesprek over de taakverdeling. Je vindt daarin onder meer een stappenplan.

AOb-bestuurder Eugenie Stolk is blij met de cao-afspraak waarin het schoolteam een grote rol krijgt bij het verdelen van het werk. “Teams waren ook verantwoordelijk voor het uitgeven van het werkdruk-geld. Dat werkte daar goed. Dus hebben we die lijn doorgetrokken in deze cao. Deze infographic helpt bij de dialoog die schoolteams in de loop van volgend jaar moeten voeren.”

‘Deze infographic helpt bij de dialoog die schoolteams in de loop van volgend jaar moeten voeren’

Het team moet besluiten nemen over de verdeling van de lessen, de verhouding tussen lesgeven en overige taken, de tijd voor de voorbereiding en het nawerk, de tijd binnen en buiten de klas voor onderwijsondersteunend personeel, de aanwezigheid op school en hoe bijvoorbeeld met de pauzes wordt omgegaan. “In de infographic vind je deze dingen allemaal op een rij”, zegt Stolk.

Voor 1 mei moet het bestuur een formatieplan en een bestuursformatie opstellen. De personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad moet hiermee instemmen. Ook moet de werkgever alle werkzaamheden in kaart brengen waarna het schoolteam de dialoog aangaat.

Download de infographic via deze link en stuur ‘m door naar je collega’s.

Meer nieuws