Het aantal nieuwe studenten dat zich voor een onderwijsopleiding heeft gekozen zit in de min.
Het aantal nieuwe studenten dat zich voor een onderwijsopleiding heeft gekozen zit in de min.

Beeld: Typetank

Groei bij pabo, krimp bij lerarenopleidingen vo

De pabo’s zitten met 146 eerstejaars meer dan in 2021 een beetje in de plus. Daar houdt voor de onderwijssector het positieve nieuws op. De lerarenopleidingen voor het beroeps- en voortgezet onderwijs krimpen met 10 procent. Datzelfde geldt voor de academies voor lichamelijke opvoeding.

Het aantal nieuwe studenten dat voor een onderwijsopleiding heeft gekozen, zit in de min, overigens net als het hele hoger beroeps onderwijs, zo blijkt uit nieuwe gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Bij de hogescholen samen schreven zich dit studiejaar in totaal 5 procent minder eerstejaars in. Bij de onderwijsopleidingen is het beeld wisselend. Een klein plusje bij de pabo en flinke groei bij de associate degrees (kort hbo) voor ondersteunende functies. Dikke minnen bij zowel de academies voor lichamelijke opvoeding als de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs.

De opgaande lijn verloopt na de piek van twee jaar geleden wel erg langzaam

Over de langere termijn gezien zit de belangstelling voor de pabo sinds het dieptepunt van 2015 wel weer in de lift, maar de opgaande lijn verloopt na de piek van twee jaar geleden wel erg langzaam. 146 eerstejaars meer is heel mooi, maar wie dat omrekent naar winst voor de 24 pabo’s komt uit op 6 nieuwe extra inschrijvingen ten opzichte van een jaar eerder. Bij lange na niet genoeg om het lerarentekort over vier jaar te dempen.
De verdeling van winst en verlies over het land is bovendien nogal onevenwichtig. De plussen zitten vooral op de lerarenopleidingen basisonderwijs in het noorden, Zeeland, Overijssel en Brabant. De steden met grote tekorten doen het juist niet goed. Zo daalt het aantal eerstejaars op de pabo’s van Amsterdam (-20 procent), Den Haag (-16 procent) en Utrecht (-10 procent). Almere blijft stabiel en als enige grote stad weet Rotterdam op de drie pabo’s 91 extra eerstejaars te trekken (+ 20 procent).

Verkort hbo groeit snel

De eerstegraads masteropleidingen voor de bovenbouw van havo en vwo weten zich redelijk te handhaven, daar bedraagt de krimp slechts 2 procent. De tweedegraads lerarenopleidingen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het mbo hebben het moeilijker, met 11 procent minder eerstejaars dan in 2021. Techniekvakken, de moderne vreemde talen, natuur-, schei- en wiskunde, allemaal krijgen ze flinke klappen.
De enige groep onderwijsopleidingen die flink in de plus zit, zijn de associate degrees voor assistenten en ondersteuners. Deze korte tweejarige hbo-opleiding kent een snel groeiend aanbod voor zowel po, vo als mbo. In 2018 waren er nog maar 200 studenten, dat is meer dan verdrievoudigd naar 730 bij de start van dit studiejaar.

Blijf op de hoogte van al het onderwijsnieuws. Schrijf je in voor de nieuwsbrief Onderwijsblad

Meer nieuws