Werk jij in het primair onderwijs? Denk mee over de nieuwe functiebeschrijvingen.
Werk jij in het primair onderwijs? Denk mee over de nieuwe functiebeschrijvingen.

Beeld: AOb/CNV Onderwijs/PO-raad/FvOv

Gezocht! Onderwijspersoneel dat meedenkt over functiebeschrijvingen

De AOb gaat samen met de andere bonden en de PO-raad de functiebeschrijvingen updaten. Dat is nodig, want het beroep van leraar is erg veranderd en dat moet ook in de functiebeschrijvingen te zien zijn. Wij hebben vijftig leraren, twintig schoolleiders en twintig schoolbestuurders nodig die meedenken. Lijkt dat je interessant? Geef je op!

Het gaat om de functiebeschrijvingen van leraar basisonderwijs en speciaal onderwijs. In zes groepsgesprekken met ongeveer acht leraren per keer en één deskundige gaan we praten over alle aspecten van het beroep leraar. Het gaat dan over de dagelijkse werkzaamheden tot de bijzondere taken. Door veel verschillende leraren te horen over hun taken ontstaat er een duidelijk beeld over de werkzaamheden. De deskundigen noteren alles en ordenen de uitkomsten.

Denk mee!

Lijkt het jou interessant om hieraan mee te werken? Geef je dan via dit formulier op. De reiskosten worden vergoed. Ook vragen wij aan jouw schoolbestuur om je vrij te stellen van werkzaamheden om aan het gesprek mee te doen en je salaris door te betalen.

Na de zes gesprekken met de leraren zijn de schoolleiders en schoolbestuurders aan de beurt. Ook zij kunnen zich via dit formulier opgeven. In een aantal bijeenkomsten bekijken zij de inbreng van de leraren. In april wordt het resultaat van alle bijeenkomsten in een internetconsultatie voorgelegd aan alle leraren, schoolleiders en schoolbestuurders.

Meedoen? Geef je op! Meer informatie vind je via de website van de PO-raad. Ook handig is dit PDF-document met extra informatie.

Meer nieuws