Trek aan de bel! Is er lesuitval op jouw school? Meld het!
Trek aan de bel! Is er lesuitval op jouw school? Meld het!

Beeld: Typetank

‘Geen vaste leerkracht voor groep 8’

Op Daltonbasisschool de Driesprong in Soest heeft groep 8 sinds het begin van dit schooljaar geen vaste leerkracht meer. Vera Hofste werkt in groep 4 op de school en deed een melding bij het meldpunt van de AOb. “Het is belangrijk dat dit probleem zichtbaar wordt voor de buitenwereld.”

Het meldpunt van de AOb is sinds 17 februari open en staat nu op bijna driehonderd meldingen. Tot 17 maart kunnen ouders, leerlingen en onderwijspersoneel uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een melding van lesuitval doen. In haar melding vermeldde Vera Hofste dat dertig leerlingen de dupe zijn van het tekort dat er is op haar school. ‘En dit gebeurt juist in een leerjaar dat nog belangrijker is dan de andere groepen’, schreef ze.

Wisselende gezichten

“Vanwege ziekte heeft groep 8 nu op maandag en vrijdag een vaste invaller”, zegt Hofste. “Dat is een docent die ook lesgeeft op een middelbare school. De overige drie dagen staan de schooldirecteur en de intern begeleider voor de groep. Zij komen daardoor niet aan hun eigen werk toe.” De leerlingen zien veel wisselende gezichten. “Na de voorjaarsvakantie is het de bedoeling dat een gepensioneerde leerkracht drie dagen komt invallen zodat de ib’er en de schooldirecteur weer andere taken kunnen doen.”

‘Na de voorjaarsvakantie is het de bedoeling dat een gepensioneerde leerkracht drie dagen komt invallen’

Volgens Hofste is de klas onrustig. “We zijn een daltonschool en dat betekent dat er een verdieping is waar leerlingen rustig kunnen werken. Met deze groep kan dat niet meer, de rek is eruit en de structuur die je normaal hebt, is er niet doordat er geen vaste leerkracht voor de klas staat. Als je één klas hebt, ken je de leerlingen toch beter en kun je ook afgaan op wat ze eerder hebben geleerd.”

Jammer

Zelf heeft Hofste ook last van het tekort. “Ondersteuners staan voor de klas als er iemand ziek is. Het betekent voor docenten dat zij geen ondersteuning in de klas hebben, waardoor de werkdruk weer stijgt. Maar dat groep 8 geen vaste docent heeft, vind ik ontzettend jammer voor de leerlingen.”

De AOb roept tot 17 maart ouders, onderwijspersoneel en andere betrokkenen op om een melding van uitgevallen uren of structurele tekorten te doen. Lesuitval? Meld het!

Meer nieuws