Geen pabo-opleiding speciaal voor kleuteronderwijs

Er komt geen specialistische pabo-opleiding die toekomstige leraren opleidt tot kleuterdocent. Met het aankomende lerarentekort moeten studenten juist breed worden opgeleid, vindt onderwijsminister Jet Bussemaker.

Dat schrijft ze vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. In december 2016 vroeg het ministerie van OCW aan leraren, schoolleiders, bonden en bestuurders of een verdere specialisatie binnen de pabo’s nodig was voor het onderwijs aan jonge kinderen. Ook de Werk-/Steungroep Kleuteronderwijs werd ondervraagd. Deze groep vindt dat pabo’s tekortschieten en dat studenten onvoldoende zijn opgeleid om goed les in de onderbouw te geven.

Breed inzetbaar

Bussemaker is het daarmee oneens. Bussemaker: ‘De pabo’s hebben de afgelopen jaren een kwaliteitsslag gemaakt en geven een goede basis om les te kunnen geven aan zowel het jonge als het oude kind’, zo staat in de brief.

Er is, volgens de minister, geen noodzaak om de pabo-opleidingen specialistischer te maken.

Leraren moeten juist breed inzetbaar zijn en kunnen binnen hun opleiding specialisaties volgen om hun kennis van het jonge kind bij te spijkeren.

Zeker door het aankomende lerarentekort is het belangrijk dat afgestudeerden in elke basisschoolklas les mogen geven. Keuzevrijheid binnen een brede bevoegdheid is belangrijk, volgens Bussemaker. Zeker om meer mannen op de pabo’s te krijgen.

Het onderwijs aan jonge kinderen is niet alleen de zorg van pabo’s, zo staat in de brief. Het ligt aan het hele systeem: de cultuur, de visie van schoolleiders, stageplekken en nascholing. Zo kunnen schoolleiders bijvoorbeeld zorgen dat leraren de juiste nascholing volgen als ze in de onderbouw les gaan geven.

Vroegere kleuteropleiding

Onlangs hield CDA-Kamerlid Michel Rog een peiling waaruit bleek dat leraren graag weer de vroegere kleuteropleiding Klos terug zien. 97,7 procent van de leraren die de Klos hadden afgerond was goed voorbereid op het echte werk in de kleuterklas. Leraren met een pabo-opleiding waren een stuk minder tevreden: twee derde vond niet dat de pabo een goede voorbereiding was. Van de geënquêteerde kleuterleraren wilde 92 procent een specialistische opleiding voor kleuters.

Meer nieuws