beeld: Typetank

‘Geef leraren de ruimte bij opstart onderwijs na corona’

Leraren en andere onderwijsprofessionals moeten 'de kans en de ruimte krijgen om te organiseren wat nodig is’ bij het opstarten van het onderwijs. Dat adviseert de Onderwijsraad aan minister Arie Slob. “Het wegwerken van de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen is maatwerk”, zegt AOb-voorzitter Eugenie Stolk. “Daar moet je de leraren alle gelegenheid voor geven.”

Veel scholen en leraren zijn zich op dit moment aan het voorbereiden op een mogelijke heropening van de scholen. Daarbij wordt wel gewacht op een versoepeling van de quarantaine-maatregelen. “Met de huidige richtlijnen van anderhalve meter is het niet mogelijk om de scholen weer op te starten”, zegt AOb-voorzitter Stolk. “Daar zijn onze leden glashelder over.”

Learning loss

Zodra de quarantaine-maatregelen worden versoepeld, is de eerste prioriteit om alle leerlingen weer in beeld te krijgen. Daarna worden de opgelopen achterstanden in kaart gebracht. Dat is een behoorlijke klus, verwacht de Onderwijsraad. ‘Hoe om te gaan met learning loss en de psychische impact van de crisis? En wat te doen met leerlingen die nu op een ongebruikelijke manier gaan instromen in andere leerjaren en vervolgonderwijs?’

‘Niet alle leerlingen hebben dezelfde achterstand opgelopen en dezelfde aanpak nodig. Laat dat maatwerk over aan de leraar’

De raad adviseert onderwijsminister Slob om een centraal informatie- en ondersteuningspunt te openen over de herstart van de scholen. ‘Alle onderwijsprofessionals zijn er bij gebaat als de kennis en ervaring van onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk snel beschikbaar zijn.’ Aan dit informatiepunt zou ook een helpdesk moeten worden verbonden. ‘Het loket van www.lesopafstand.nl kan daarvoor worden uitgebouwd’, aldus de raad. De raad beveelt de minister ook aan te monitoren wat scholen doen en hoe effectief dat is.

Onveilig

Voor kinderen en jongeren in een instabiele of onveilige thuissituatie zouden scholen in de zomer programma’s – zoals zomerscholen – met ‘een rijk en breed aanbod’ kunnen verzorgen. En als de scholen ook na de meivakantie (gedeeltelijk) dicht blijven, kan worden overwogen om ‘anders om te gaan met de zomervakantie’, schrijft de raad. ‘Kijk daarbij naar voor- en nadelen vanuit zowel het perspectief van leerlingen en ouders als van mensen die in het onderwijs werken.’

Zomerscholen

“Zestig procent van onze leden denkt dat een zomerschool niet de juiste manier is om achterstanden in te halen”, zegt AOb-voorzitter Stolk. “Het wegwerken van achterstanden is afhankelijk van de individuele leerling en de school. In achterstandswijken worden hier en daar al zomerscholen opgezet, maar niet alle leerlingen hebben dezelfde achterstand opgelopen en hebben dezelfde aanpak nodig. Dit is echt maatwerk – laat dat aan de leraar.”

Ingrijpend

“Het onderwijs maakt ongekende tijden door”, zegt voorzitter Edith Hooge van de Onderwijsraad. “Er zijn ingrijpende maatregelen noodzakelijk geweest. Bij het ondervangen van de gevolgen, zoals het inlopen van achterstanden, is het van belang steeds in het oog te houden wat nu acuut is en wat later kan. Bedenk daarbij wat realistisch is voor het onderwijsveld, ouders en leerlingen.”

Meer nieuws