Het geboorteverlof voor vaders moet burn-out voorkomen.
Het geboorteverlof voor vaders moet burn-out voorkomen.

Beeld: Pixabay

Geboorteverlof voor Tilburgse meesters

Leraren in dienst van het bestuur Xpect Primair in Tilburg krijgen wanneer ze vader worden voortaan vier weken verlof met behoud van salaris.

Het Tilburgse schoolbestuur vindt het belangrijk dat vaders de eerste weken na de geboorte betrokken zijn bij de verzorging van hun kind. Aanwezigheid legt een goed fundament voor de vader-kind relatie. En dus mogen meesters vanaf nu, als zij vader worden, vier weken betaald thuis blijven. Datzelfde geldt voor niet-biologische ouders, bijvoorbeeld een niet-biologische moeder van een lesbisch stel.

Al langer bestaat de mogelijkheid voor vaders en niet-biologische moeders om ouderschapsverlof op te nemen, maar dat is dan gedeeltelijk onbetaald. Dit nieuwe verlof is geheel betaald. Het gaat echt om de eerste weken na de bevalling. Wanneer een baby in de zomervakantie wordt geboren, heeft de meester pech.

“Wij vinden het belangrijk dat medewerkers hun werk en privé in balans hebben”, licht manager p&o Astrid Plagmeijer toe. “Dat voorkomt burn-out.” Xpect Primair hoopt door deze geste meer mannen te trekken. “Maar ook voor onze vrouwelijke medewerkers is dit een mooi signaal: heb het thuis over de verdeling van zorgtaken.”

Mantelzorg

“Wij vragen veel van onze medewerkers, we leggen de lat hoog, dan moet je je mensen wel faciliteren die normen te halen”, zegt Plagmeijer. Xpect Primair overweegt ook een verlof voor mantelzorgers in het leven te roepen. “Wij zien nu dat medewerkers zich ziek melden in situaties waarin ze niet ziek zijn, maar te veel zorgtaken op hun bord hebben gekregen. Daar hebben we natuurlijk begrip voor, maar liever hebben we geen verzuim. Dus dan moeten we mantelzorg mogelijk maken.”

Vanaf 2019 wordt het betaald vaderschapsverlof in Nederland uitgebreid van twee naar vijf dagen. Voor zover bekend is Xpect Primair het eerste schoolbestuur waar jonge vaders een maand betaald verlof kunnen krijgen. De ING Bank is daar vanaf dit jaar ook toe over gegaan.

 

Meer nieuws